Vinner av NBF avd. Sør-Trøndelags stipend 2013!

Norsk bibliotekforening avd Sør-Trøndelag takker for søknadene. Vi er svært glade for interessen og har hatt stor glede av å se på hva medlemmene ønsker å utvikle seg i.

Søkerne er blitt tilskrevet om resultatet av tildelingen.

Vi mottok 3 stipendsøknader innen fristen 14. mai 2013.

I styremøte 15.5.13 ble saken behandlet, og det var full enighet om at stipendet denne gang går til Marius Warholm Haugen, Førstebibliotekar fra NTNU Universitetsbiblioteket. Han skal på 1 ukes studietur til Stockholms Universitetsbibliotek høsten 2013.

I sin daglige jobb er han leder for en forskningsgruppe som skal utarbeide en rapport om utvikling av forskerservice og forskningstjenester ved NTNU Universitetsbiblioteket. Ved Stockholms UB ligger de i forkant av denne utviklingen, blant annet ved å ha ansatt en egen forskningskoordinator. Han ønsker å hospitere ved Stockholm UB for å se i detalj hvordan de arbeider med å utvikle disse tjenestene, og hva en forskningskoordinator kan gjøre for å styrke kontakten mellom bibliotek og fagmiljøer ved universitetet. Videre vil reisen bidra til faglig utvikling og nettverksbygging.

Dette var en svært god søknad, mente styret i NBF Sør-Trøndelag. De andre søknadene var også svært gode, men vi mener at denne vil gi mest tilbake og at det er svært tiltrengt med slik kompetanse for utvikling av bibliotektjenester og samarbeid med forskermiljøet i Sør-Trøndelag.

Marius Warholm Haugen vil komme tilbake til oss med en rapport fra reisen. Han er blitt tildelt kr 3000,-, som han søkte om.

Styret diskuterte hva restbeløpet på kr 2000 skulle brukes til, og fant at i stedet for å fordele dette på de to andre søkerne, vil beløpet bli best brukt som stipend til Bibliotekmøtet 2014.

Gratulerer til Marius W. Haugen!