Norsk Bibliotekforening avdeling Sør-Trøndelag utlyser stipend til Bibliotekmøtet 2014!

Alle personlige medlemmer av NBF avd. Sør-Trøndelag kan søke. Stipendet dekker hele konferanseavgiften for én deltaker på Det 74. norske bibliotekmøte som går av stabelen i vårt fylke, nærmere bestemt Trondheim, i mars 2014 (reise/opphold må vinner dekke selv).

Les mer om konferansen.

Søknaden skal være kort og fortelle hvorfor akkurat du fortjener dette stipendet.

Det skal enten sendes en skriftlig rapport fra aktiviteten til styret i NBF avd. Sør-Trøndelag, eller holdes en muntlig presentasjon av aktiviteten på et medlemsmøte. Rapport eller avtale om muntlig presentasjon må være på plass innen to måneder etter at aktiviteten er gjennomført. Rapporten/presentasjonen vil publiseres på NBF avd. Sør-Trøndelags nettsider.

Søknadsfrist: 10. desember 2013

Søknad sendes vår kasserer Marit Balstad Jensen på marit@myrfiol.no.

Vinner av stipendet vil kåres i NBF avd. Sør-Trøndelags styremøte 11. desember!

Innmelding i NBF gjør du enkelt her!