Brev til politikerne i Malvik kommune: Ta bibliotek på alvor! – skal kunnskapstilgangen via bibliotek i Malvik halveres?

I dag er det for de aller fleste en selvfølge at vi har bibliotek åpne for alle og at tjenestene er gratis. Vi ber derfor alle og enhver støtte sitt nærbibliotek og skolebibliotek, og ber politikerne ta  kulturpolitikken som en utviklingspolitikk på alvor!

At bibliotek ikke er det som blir prioritert høyest i kommune-Norge er ingen hemmelighet. På landsbasis utgjorde biblioteket 0,5 % av kommunenes driftsbudsjett i 2012. Siden 2004 har nedgangen i antall årsverk per innbygger sunket med 10 % og mediebudsjettet per innbygger har sunket fra 41,63 kroner per innbygger i 1995 til 28,56 kroner i 2011.

I Malvik er det i år bevilget kr 23,9 pr innbygger til mediekjøp. Budsjettet har hverken økt eller blitt indeksregulert på flere år. Det er forholdsvis lite bemanning – 3,1 årsverk på to avdelinger. På tross av dette er det positiv økning i utlånet som gikk opp fra 2011 til 2012. I 2013 har det vært mange arrangementer, utstillinger, konserter og andre ting. Aktiviteten i biblioteket i Malvik har aldri vært større enn den er i dag. Det kommer mange positive tilbakemeldinger på dette, og ønsker om mer åpningstid fra innbyggerne i Malvik. Vi vil i denne sammenheng peke på at biblioteket vil være veldig viktig for at Malvik kommune skal oppnå mål 6 og 7 i handlingsplanen sin for 2014-2017; livslang læring og et rikt og variert kulturliv.

Biblioteket representerer så mye mer enn bøker. Det er i dag det eneste ikke-kommersielle tilbudet i en hverdag hvor det meste koster penger; en møteplass og et veiledningssenter; det er integreringsskapende og demokratibyggende. I den nye bibliotekloven som er på trappene, er det nettopp disse aspektene som blir vektlagt. Her blir bibliotekene lovpålagt å ha samfunnsdebatter, samt å drive med aktiv formidling. Men for at bibliotekene virkelig skal kunne fylle sin rolle trengs det politikere som er villige til å satse på bibliotekene. I en trang kommuneøkonomi kan bibliotekene fort bli nedprioritert og glemt.

Vi i Norsk Bibliotekforening har håp om at innbyggerne i Malvik kommune vil se frem til mange nye år med eventyrstunder, forfatterarrangementer, barn som er innom og spiller dataspill, folk som sitter i aviskroken og leser dagens aviser, ungdom som henger, utlån av bøker og andre medier, hyggelige samtaler over skranken og samarbeid med kommunens organisasjoner og institusjoner.

Trondheim, 12. desember 2013
Med vennlig hilsen
Norsk bibliotekforening avd. Sør-Trøndelag
Thrine Merethe Broch, leder