Årsmøtet 2013

Årsmøte i NBF avd. Nord-Trøndelag 2013

Skysstasjonen på Høylandet 30.05.2013
Til stedet: Morten Olsen Haugen, Dalia Brønstad, Gro Seltveit, Hallfrid Skimmeli, Guri Marjane Sivertsen, Kari Hortman, Kristin Storvig, Magnus Vestvik og Mimi Havig

1. Konstituering av Magnus Vestvik (leder). Magnus Vestvik ble valgt til møteleder og Mimi Havig til referent.

2.  Årsberetning. Leder gjennomgikk årsmeldingen. Det var ingen kommentarer og årsmeldingen ble godkjent.

3. Regnskap for 2012: Kommentert av kasserer Mimi Havig. Godkjent

4. Budsjett for 2013: Kasserer Mimi Havig la fram budsjettet for 2013. Det ble godkjent.

5. Virkeplan for 2013
Her ble de flest punktene diskutert. Under punktet «Videreutvikle bibliotektjenestene mot publikum i Nord-Trøndelag ved å»: ble to kulepunkt fjernet og teksten ble forkortet og strammet opp til tre kulepunkt:

«Involvere oss i biblioteksituasjonen i Nord-Trøndelag for å sikre et godt bibliotektilbud til alle.

 Bidra til kompetanseutvikling av bibliotekpersonalet i Nord-Trøndelag ved studietur, seminarer og arrangement med mulighet til stipend til personlige medlemmer.

 Gjøre kjent og øke bruk av digitale tjenester.»

 Under punktet «Synliggjøre bibliotekenes rolle ved å:» ble de to første kulepunkt slått sammen til «Skape nærmere kontakt med lokale og regionale politikere og andre som kan bidra til å fremme bibliotekenes sak.»

 Under punkt «Jobbe for at NBF Nord-Trøndelag fortsatt skal være en sentral aktør i bibliotekspørsmål i regionen ved:» ble andre kulepunkt endret til «Skape nærmere kontakt med lokale og regionale politikere og andre som kan bidra til å fremme bibliotekenes sak»

6. Innkomne forslag og eventuelt: Ingen innkommende forslag. Diskuterte hvem sier hva på Innspillskonferansen 4.juni når kulturminister Hadia Tajik kommer til Steinkjer.

7. Valg
Leder: Magnus Vestvik, Grong folkebibliotek 2012-2014  (ikke på valg)

Styremedlemmer:
1. Sissel Galdal, HINT-biblioteket 2013-2015 (ny)
2. Gjertrud Holand, politiker 2013-2015  (gjenvalg)
3. Mimi Havig, Namsos folkebibliotek 2012-2014 (ikke på valg)
4. Astrid Wormdal, Mære VGS 2012-2014 (ikke på valg)
Varamedlemmer:
1. Ingrid Eggen, HINT-biblioteket 2013-2015 (ny)
2. Johanne Fossland, Høylandet folkebibliotek 2013-2015 (ny)
3. Gro Seltveit, Flatanger folkebibliotek 2013-2015 (gjenvalg)
4. Heidi Therese Hustad, Ytre Namdal VGS 2012-2014 (ikke på valg)

Revisorer:
Gunn Bjellan, Steinkjer bibliotek 2013-2015 (gjenvalg)
Liv Vikan, Helse Nord-Trøndelag 2013-2015 (gjenvalg)

Valgkomité har bestått av:
Hge Tangen, HINT-biblioteket Steinkjer
Anngjerd Granum, Verdal bibliotek
Magnus Vestvik, Grong folkebibliotek, representant fra styret.

Forslag fra Valgkomiteen ble enstemmig vedtatt.