Utlysning av Bibliotekprisen for Sør-Trøndelag 2015

Norsk Bibliotekforening Sør-Trøndelag deler hvert annet år ut en pris til et bibliotek, en person eller organisasjon/institusjon i Sør-Trøndelag. Prisen er en anerkjennelse for fremragende bibliotekinnsats til beste for hele samfunnet og for berørte brukere især.

NBF SØR-TRØNDELAG ØNSKER FORSLAG TIL MOTTAKERE AV PRISEN FOR 2015!

Forslag kan sendes til Thrine Merethe Broch, epost: thrbr@stfk.no innen 31.01.2016. 

Les mer om vedtekter for prisen på denne siden.

Prisen er en skulptur formgitt av kunstner Steinar Garberg. Utdeling av prisen skjer på årsmøtet til Norsk Bibliotekforening avd Sør-Trøndelag i mars 2016.

Jury for Bibliotekprisen 2015:
Trond Åm, prosjektleder Litteraturhuset i Trondheim
Elin Berge, biblioteksjef Skaun folkebibliotek
Thrine Merethe Broch, bibliotekar Trondheim Katedralskole, leder NBF ST