Velkommen til årsmøte 7. mars!

Mandag 7. mars klokken 18.30 er det årsmøte i NBF Sør-Trøndelag på Fylkesbiblioteket.

På grunn av servering trenger vi å vite om du kommer! Påmelding her.

Program:
Velkommen ved leder Thrine Merethe Broch
Mat og mingling (pizza)
Utdeling av Bibliotekprisen 2016 ved fylkesbiblioteksjef Hildegunn Hestnes
Presentasjon av Litteraturhuset i Trondheim ved Trond G. Åm
Årsmøte NBF ST – se dagsorden og sakspapirer under
Omvisning på Bokbussen, Sør-Trøndelag fylkesbibliotek ved Karina Bording Halgunset

Dagsorden årsmøte:

  1. Konstituering: Fastsetting av stemmetall, Valg av møteleder, Valg av referent, Godkjenning av innkalling og dagsorden, 2 personer til underskrift av protokoll, Tellekorps
  2. Årsberetning 2015
  3. Saker til årsmøtet
    1. Forslag fra styret: Stipend utdeles annethvert år (ambulerer med bibliotekprisen).
  4. Regnskap 2015
  5. Budsjett og handlingsplan 2016
  6. Valg og oppnevning av ny valgkomité
  7. Avtakking

Årsmøtepapirer:

Årsmelding 2015

Regnskap 2015

Revisjonsrapport 2015

Budsjett 2016

Handlingsplan 2016