Vi gratulerer Silje Ruch med stipendtildeling!

Vi har gleden av å støtte Silje Ruch, Orkdal videregående skole – Biblioteket, med et stipend til deltakelse på nettstudiet Samtidslitteratur for barn og ungdom ved Norsk Barnebokinstitutt, 30 studiepoeng. Gratulerer!

Silje vil senere skrive om studiet på vår blogg eller fortelle om det på et medlemsmøte.

Som utdannet bibliotekar fra Høgskolen i Oslo 2005, ser Silje nå at det er et behov for påfyll på kompetansen. Hun jobber på en videregående skole, og det er derfor viktig å få en stødig plattform i kunnskap om litteratur rettet mot ungdom. Silje ønsker å skape leseglede hos elevene på skolen, og også bistå lærerne i deres pedagogiske arbeid, være mer ut i «felten» og få til et aktivt bruk av biblioteket. Studiet vil være svært nyttig for den jobben som hun har i dag.

Styret i NBF Sør-Trøndelag syntes dette var en svært god og velbegrunnet søknad, og har lagt særlig vekt på at studiet vil komme mange unge bibliotekbrukere til nytte.