INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016

Det innkalles til årsmøte i NBF avdeling Nord-Trøndelag i forbindelse med biblioteksjefmøtet på Stjørdal 12. mai kl. 15.30-16.30 i Kimen kulturhus.

Foreløpig dagsorden:

  1. Åpning og konstituering
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Styrets beretning
  4. Revidert regnskap
  5. Virkeplan
  6. Budsjettforslag
  7. Innkomne forslag
  8. Valg

Frist for å sende inn saker til årsmøtet er 26.april.

Hilsen styret i NBF Nord-Trøndelag

ved Mimi Havig