Referat fra styremøte 11.04. 2016

Styremøte 11.04.2016
Referat fra styremøte i Norsk Bibliotekforening avd. Sør-Trøndelag 11. april 2016
Sted: Trondheim katedralskoles bibliotek
Tid: 11. april 2016 16.00 – 17.30
Tilstede: Ann Helen Bergsland Mørk, Lene Johanne Ottesen, Anette Hellan Hoøen, Caroline Jære Einseth, Anita Sæther (referent), Renate Kvaal, Jan Bojer Vindheim, Thrine Merethe Broch, Marit T. Balstad (både avtroppende og nytt styre var innkalt)
Forfall: Karina Bording Halgunset, Kristian Nilsen, Peggy Fürtig, Grete Espeland

6/2016 Konstituering av nytt styre
Leder: Anita Sæther
Nestleder: Ann Helen Bergsland Mørk
Nestleder/kasserer: Lene Johanne Ottesen
Disse tre vil fungere sammen som en ledertrio
Sekretær: Caroline Jære Einseth
Webansvarlig: Anette Hellan Hoøen
Styremedlem: Karina Bording Halgunset
Varaene: Kristian Nilsen, Renate Kvaal og Jan Bojer Vindheim kalles inn til alle møter på lik linje med resten av styret.

7/2016 Bibliotekturné
Ann Helen og Lene arbeider videre med program for en bibliotekturné i siste halvdel av mai, ber om hjelp fra flere i styret hvis det trengs.

8/2015 Neste styremøte/sommermøte
Vi bestemte neste møte til onsdag 1. juni kl. 16.00 på Trondheim katedralskoles bibliotek. Det er tradisjon for å gå ut og spise etter siste styremøte før sommeren, så forslag til spisested mottas gjerne.
Etter møtet gikk de fleste av oss til Ni muser for en matbit og «bli kjent»-prat.