Nasjonal bibliotekdag 1.september

Hei!

Norsk bibliotek forening (NBF), avdeling Nord-Trøndelag og fylkesbiblioteket oppfordrer alle bibliotekene til å markere Nasjonal bibliotekdag den 1. september!

Nasjonal bibliotekdag gir oss en anledning til å hedre alle typer bibliotek og deres publikum – fra små skolebibliotek til Nasjonalbiblioteket – fra heldigitale bibliotek til bokkassen i barnehagen. Vi vil vise fram bibliotekets rolle som lokal møteplass for alle og som arena for læring, opplevelser og deltakelse. Dette er dagen for å sette en blomst på bordet og servere kake til publikum! Mange vil også sette pris på å få delta på bibliotekforeningens litteraturkviss!

Norsk bibliotekforening har lagt ut idéer og tips til aktiviteter som kan gjennomføres lokalt, se her:

http://norskbibliotekforening.no/2016/06/nasjonal-bibliotekdag-ideer-og-tips-til-aktiviteter/

Alle oppfordres til å legge inn sine hendelser på facebookarrangementet her: https://www.facebook.com/events/1608964076061817/

Plakater og logo til produksjon av eget materiell ligger her:

http://norskbibliotekforening.no/2016/06/nasjonal-bibliotekdag-materiell-2/

Litteraturkviss var et populært innslag da bibliotekdagen ble markert for første gang i fjor.

Bibliotekforeningens litteraturkviss kan dere bestille fra epostadressen: kathinka@norskbibliotekforening.no

Norsk bibliotekforening, avdeling Nord-Trøndelag, bidrar med boksjekker à kr. 300 til de ti første som trekkes blant kviss-vinnerne i Nord-Trøndelag. Bibliotek som arrangerer kviss sender navn og adresse på sine lokale vinnere til NBF-styret (Nord-Trøndelag) ved gerd-torild.aune@naroy.kommune.no, innen 3. september.

NBF-styret i Nord-Trøndelag og fylkeskommunen vil også forberede en felles kronikk, samt utkast til pressemelding som alle kan bruke overfor sine pressekontakter og på bibliotekenes hjemmesider/facebook.

Med vennlig bibliotekhilsen

Brit Arna-Susegg                                                Kristin Storvig

Leder                                                                       Fagleder bibliotek

NBF avd. Nord-Trøndelag                              Nord-Trøndelag fylkeskommune