Referat fra styremøte 01.06. 2016

Styremøte 1.6.2016

Sted: Trondheim katedralskoles bibliotek

Tid: 1. juni 2016 16.00-17.30

Tilstede: Anita Sæther, Lene Johanne Ottesen, Ann Helen Bergsland Mørk,
Anette Hellan Hoøen, Caroline Jære Einseth (referent)

Forfall: Karina Bording Halgunset, Kristian Nilsen, Renate Kvaal, Jan Bojer Vindheim

 

9/2016 Referat bibliotekturneen

Vellykket gjennomføring av bibliotekturné 26. mai 2016.
Moholt meråpent bibliotek og Realfagsbiblioket med nye Makerspace ble besøkt.

Det var bare ni påmeldte deltagere, dette skyldes antageligvis at flere arrangementer foregikk samtidig så mange man kan anta ville vært interessert var bortreist. Tidspunktet var ok, men sent i april eller tidlig i mai ville vært bedre. Middag på Tulla Fisher etter turneen.

 

10/2016 Organisasjonsmøte 2016

Det avholdes organisasjonsmøte i Oslo 19.-20. oktober 2016.

Tema: Sponsing og sponsorarbeid i bibliotek / bibliotek, språkkafé og integrering / retningslinjer for styrearbeid i lokal- og spesialgrupper/ økonomi / m.m.
Styret ønsker å reise. NBF betaler reise og opphold, styret betaler egenandel på 500,- per person.

 

11/2016 Nasjonal bibliotekdag 1. september

Styret kom fram til at hvert bibliotek markerer dagen for seg. Vi dokumenterer markeringen med bilder som publiseres lokalt og sentralt, og oppfordrer andre bibliotek til å gjøre det samme ved å sende ut mail med inspirasjon i god tid på forhånd, samt påminnelse like før.

12/2016 Medlemsmøte oktober

NBF Sør-Trøndelag er medarrangør for Trondheim litteraturfest. I fjor var foreningens rolle liten, vi ønsker å ligge i forkant for å endre dette i år.
Litteraturfesten foregår samtidig med Organisasjonsmøtet i Oslo. Det foreslås derfor at varaene kan delta på litteraturfesten siden styret er bortreist.

 

13/2016 Medlemsmøte november (julemøte)

Det vedtas å at julemøtet skal arrangeres i november for å unngå den travle tida i desember.
Det foreslås filmkveld, teater eller omvisning. Innholdet avtales nærmere under styremøtet i august.

 

14/2016 Styremøte august

Neste styremøte blir onsdag 24. august klokken 16.00 i Katedralskolens bibliotek.

 

15/2016 Politiske saker

Styret diskuterte kommunesammenslåing og viktigheten av å ha folkebibliotek tilgjengelig for alle, især barn, unge, eldre og innvandrere.