Referat fra styremøte 24.08. 2016

Styremøte 24.8.2016

Sted: Trondheim katedralskoles bibliotek

Tid: 24. august 2016 16.00-17.30

Tilstede: Anita Sæther, Lene Johanne Ottesen, Ann Helen Bergsland Mørk, Anette Hellan Hoøen,

Caroline Jære Einseth (referent)

Forfall: Karina Bording Halgunset, Kristian Nilsen, Renate Kvaal, Jan Bojer Vindheim

 

16/2016 Organisasjonsmøte i Oslo

Minst to av styrets medlemmer deltar på organisasjonsmøte i Oslo 19. og 20. oktober.

 

17/2016 Nasjonal bibliotekdag 1. september

Nasjonal bibliotekdag avholdes 1. september 2016. Alle bibliotek oppfordres til å delta med arrangementer. Ann Helen Bergsland Mørk sender ut informasjon til medlemmene og Anette oppdaterer nettsidene med informasjon. Bibliotekene kan melde inn arrangement på NBFs nettsider og også legge inn bilder fra gjennomførte arrangement der.

 

18/2016 Bibliotekturneen

Reportasje fra Bibliotekturneen 26. mai 2016 kommer i neste Bok og bibliotek.

 

19/2016 Litteraturfest uke 42

Det er uklart hva NBF skal bidra med til litteraturfesten. Styret skal se nærmere på dette. Det sendes ut invitasjoner til våre medlemmer for felles middag med NBF Nord-Trøndelag.

 

20/2016 Medlemsmøte november (julemøte)

Norsk bibliotekforening avdeling Sør Trøndelag inviterer sine medlemmer til teaterkveld og middag. Vi foreslår forestillingen «Cora og friheten», og datoen 22. november. Spisested bestemmes senere. Teaterbillettene er holdt av til 23. november.

 

21/2016 Styremøte september

Neste styremøte blir mandag 26. september klokken 16.00 i Katedralskolens bibliotek.

 

22/2016 Ny kasserer

Nåværende kasserer Lene Johanne Ottesen slutter i styret på grunn av flytting.

Renate Kvaal går fra varamedlem til fast i styret, og hun tar over kasserervervet etter Lene Johanne Ottesen.