Fokus på kulturens rolle i et inkluderende lokalsamfunn

STJØRDAL: Kulturkonferansen 2017 har fått tittelen «Helt innafor», og fokuserer på kulturens rolle i arbeidet med å legge til rette for gode, inkluderende lokalsamfunn.

Kulturkonferansen er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd, Norsk Bibliotekforening, Norsk

Kulturforum (NOKU), Nord-Trøndelag fylkeskommune og KS Nord-Trøndelag. Målgruppe for konferansen er ordførere, lokal- og fylkespolitikere, kulturledere i kommuner og fylkeskommuner, medlemmer av NOKU, Kulturskolerådet og Bibliotekforeningen og andre interesserte.

Årets konferanse arrangeres i Stjørdal 9.-10. mars. Her vil en sette fokus på kulturens rolle i arbeidet med å legge til rette for gode og inkluderende lokalsamfunn, og hvordan kultur kan bidra til å inkludere flere i fellesskapet gjennom å fremme toleranse, mangfold og møteplasser hvor folk med ulik bakgrunn, livssyn og livsstil kan møtes.

Konferansen åpnes av Svein Haarberg, leder for Stortingets familie- og kulturkomité. Det blir flere innlegg, blant annet ved Kulturrådets direktør, Kristin Danielsen. Det vil bli fokus på gode lokale eksempler på kultur og inkludering. Fylkesråd May Britt Lagesen åpner konferansens andre dag. Som konferansier stiller Marit Voll, fylkesleder i KS. Om kvelden 9. mars blir det felles middag og Opera Trøndelags forestilling «Carmen» på Kimen kulturhus i Stjørdal.

Årsmøtene til Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag, NOKU Nord-Trøndelag og Norsk Bibliotekforening Nord-Trøndelag vil bli gjennomført fredag etter lunsj. Aktuelle deltakere til årsmøtene vil få egen informasjon om dette.

Ved spørsmål, ta kontakt med Annikken Kjær Haraldsen i KS Nord-Trøndelag.

E-post: annikken.kjaer.haraldsen@ks.no. Telefon: 976 85 751.