Referat fra møte i NBF Nord-Trøndelag 04.10.2016

Sted: Steinkjer bibliotek kl.17.-19.00

Meldt forfall: Gjertrud Holand og Anniken Bjørnes

Til stede: Gerd-Torild Aune, Sissel Galdal, Inger Fjukstad, Brit Arna Susegg og Vivi-Ann S. Rotmo.

Saksliste:

 1. Deltagelse på Organisasjonsmøte i NBF 19.-20.10.16, Oslo. Brit Arna drar. Styret ønsker at leder tar med seg disse sakene:
 1. NBF Nord-Trøndelags arkiv som er fordelt på to fysiske steder per i dag. Hvor er det naturlig at det lagres (etter rydding) og hva kan man forvente ifht utgifter til dette.
 2. Hva vil skje når fylkessammenslåingen trer i kraft 01.01.18? Kan foreningene bli tvunget til å slå seg sammen? Styret ønsker å starte et samarbeid med NBF Sør-Trøndelag i 2017. Brit Arna kontakter Anita Sæther, leder i NBF Sør-Trøndelag.
 1. Kulturkonferanse under Vrimmel festivalen i Namsos.

Invitasjonen ble vurdert noe enkel mht å fange interesse og nysgjerrighet. Logoen til Vrimmel i invitasjonen er feil. Kulturkonferansen ligger ikke i det digitale programmet. Brit Arna tar dette opp med arbeidsgruppa for konferansen. Styret vedtok at vi ikke sender ut ny informasjon til våre medlemmer før logo er rettet opp og konferansen ligger i det digitale programmet. Påmeldingsfristen er satt til 17.10.16.

 1. Trondheim litteraturfest. Styret avlyste turen i regi av NBF Nord-Trøndelag pga for få påmeldte. Styret ønsker å søke om mer aktivitetsstøtte i 2017, slik at det kan gis rabatt til medlemmer ved å reise sammen på en slik tur. Styret ønsker å legge et samarbeidsmøte med NBF Sør-Trøndelag til denne litteraturfesten i 2017, dersom Sør-Trøndelag ønsker dette. I etterkant av litteraturfesten 2016 bør noen i styret intervjue noen som har vært der, for å gjøre litteraturfesten mer kjent og mer nær. Dette kan igjen skape mer interesse for medlemmene i 2017.
 2. Evaluering av Nasjonal bibliotekdag.

Styret er fornøyd med avisoppslagene under markeringen.

 1. Kronikk i Trønder-Avisa
 2. Sak på Trønder-Avisa nett
 3. Namsos bibliotek i Namdalsavisa
 4. Nærøy bibliotek i NamdalsavisaNår det gjelder litteraturkvissen ble denne gjennomført ulikt i bibliotekene. Det er trukket ut 9 vinnere. Det enkelte bibliotek kjøper et gavekort i den lokale bokhandelen og sender faktura til NBF Nord-Trøndelag ved kasserer gjertrudholand@gmail.com. Vinnerbibliotekene er informert om dette.Styret konkluderte med at Nasjonal bibliotekdag er en årlig unik sjanse til å markere bibliotekene, litteraturen og gleden ved å lese.
 5. Mange bibliotek laget tilpassede kvisser for barn og voksne og dette er en suksess som bør videreføres.
 • Referatsaker og annet.

 

Leder og sekretær tar ansvar for å finne ut når fristen er for å søke NBF sentralt om aktivitetsstøtte. Hovedsaker som styret ønsker å prioritere er Nasjonal bibliotekdag og Trondheim litteraturfest Styret vil ta stilling til flere aktiviteter i neste møte.

Verving av medlemmer. Vi bør diskuteres i et senere møte hvordan vi kan lage/ få laget tilpasset informasjonsmateriell med mer fylkeslokalt tilsnitt. Styret tror fremdeles at det er uklart for mange hva NBF er og hvem som kan være medlem her. Det er en stor jobb å nå ut til så mange som mulig. Det er få ungdomsskoler som er medlem og styret bør tenke kampanje når det gjelder verving og hvordan vi kan bli mer synlig generelt.

Det ble ikke satt opp ny dato for neste møte, fordi styrets medlemmer med bosted i Namdalen kan komme med forslag om dato og klokkeslett og så kan de være med på skype nå når vi går mot vinter og dårligere kjøreforhold.

Referent, Vivi-Ann S. Rotmo, sekretær, Levanger 05.10.2016