Referat fra styremøte 14.11. 2016

Styremøte 14.11.2016

Sted: Trondheim katedralskoles bibliotek

Tid: 14. november 2016 16.00-18.00

Tilstede: Anita Sæther, Ann Helen Bergsland Mørk, Renate Kvaal, Anette Hellan Hoøen, Caroline Jære Einseth (referent), Thrine Merethe Broch (valgkomiteen), Elin Berge (valgkomiteen)

Forfall: Karina Bording Halgunset, Kristian Nilsen, Jan Bojer Vindheim

 

23/2016 Oppsummering så langt

Renate Kvaal har takket ja til å ta over som kasserer. Styret vurderer at det er hensiktsmessig å skaffe Vips for å forenkle medlemsbetaling ved arrangementer og lignende. Kasserer undersøker dette nærmere. Anita refererte fra organisasjonsmøte i Oslo.

 

24/2016 Handlingsplan

Vi begynte planlegging av handlingsplan for 2017 og fortsetter med dette på styremøtet i januar. I 2017 skal Bibliotekforeningen Sør-Trøndelag igjen dele ut stipend. Stipendet har i stort sett gått til deltagelse på bibliotekmøter, studier og studieturer.

 

25/2016 Sammenslåing med NBF Nord-Trøndelag

Styret beslutter å bruke 2017 til dialog med NBF Nord-Trøndelag, med mål om å slå sammen avdelingene til Norsk bibliotekforening Trøndelag fra 2018.

 

 

26/2016 Medlemsmøte

23. november kjører vi medlemsmøte med teater og middag. Vi skal se forestillingen Cora og friheten på Trøndelag teater og få møte regissøren før forestilling. Interessen for teaterkvelden har vært formidabel, det er p.d.d. flere interesserte enn billetter, og flere står på venteliste. Etter forestillingen er det middag på Ni muser. Medlemmene dekker billett og mat selv.

 

27/2016

Styret orienterte valgkomiteen før de skal begynne jobben med valg av nytt styre.

 

28/2016 Styremøte januar

Neste styremøte blir mandag 16. januar klokken 16.00.

 

29/2016 Årsmøte

Årsmøtet arrangeres 1. mars 2017. Vi kommer tilbake til tid, sted og form.

 

Etter møtet gikk deltagerne på San Sebastian for en hyggelig juleavslutning.