Referat fra styremøte 16.01. 2017

Styremøte 16.1.2017

Sted: Trondheim katedralskoles bibliotek

Tid: 16. januar 2017 16.00-18.00

Tilstede: Anita Sæther, Renate Kvaal, Anette Hellan Hoøen, Caroline Jære Einseth (referent

Forfall: Ann Helen Bergsland Mørk, Karina Bording Halgunset, Kristian Nilsen, Jan Bojer Vindheim

 

1/2017 Årsmøte

Årsmøte 2017 arrangeres 1. mars klokken 18.30 på fylkesbiblioteket. Vi bestiller pizza og lager quiz. Ann Helen sender ut invitasjoner med påmelding i god tid før arrangementet.

2/17 Papirer til årsmøte

Gikk igjennom budsjett, årsberetning og virkeplan. Få endringer i budsjettet. Årsberetningen sendes ut til alle medlemmer og legges ut på nettsidene.

3/17 Aktivitetsstøtte

Styret setter opp forslag til søknad om aktivitetsstøtte.

4/17 Bibliotekstipend

I år skal det deles ut bibliotekstipend. Stipendet utlyses både på nettsidene og på epost til alle medlemmer. Anita utarbeider utlysningsteksten. Søknadsfrist 25. mars.

Neste styremøte: Det blir ikke avholdt flere styremøter før årsmøtet.