Norsk Bibliotekforening avd. Sør-Trøndelag utlyser stipend til faglig utvikling på kr. 6000,-

Stipend 2017

Vi deler ut stipend hvert annet år. Alle personlige medlemmer av NBF avd. Sør-Trøndelag kan søke. Stipendet skal anvendes til bibliotekfaglige formål, for eksempel studietur, konferanse e.l.

Stipendet kan deles på flere.

Krav til mottaker av stipendet: Det skal enten sendes en skriftlig rapport fra aktiviteten til styret av NBF avd. Sør-Trøndelag, eller holdes en muntlig presentasjon av aktiviteten på et medlemsmøte. Rapport eller avtale om muntlig presentasjon må være på plass innen to måneder etter at aktiviteten er gjennomført. Rapporten/presentasjonen vil publiseres på NBF avd. Sør-Trøndelags nettsider.

Søknaden skal være kort og inneholde formålsbeskrivelse med dokumentasjon samt budsjett.

Søknadsfrist: 1. april 2017
Søknad sendes på e-post til nbfstr@gmail.com. Vinner(e) av stipendet vil annonseres på hjemmesiden og facebooksiden vår.

Innmelding i NBF gjør du enkelt her!

Tidligere vinnere

  • 2015 Silje Ruch, Orkdal vgs – deltakelse på nettstudiet Samtidslitteratur for barn og ungdom ved Norsk Barnebokinstitutt
  • 2013 Studietur Stockholm: Forskerservice – Marius Warholm Haugen, NTNU universitetsbiblioteket
  • 2013 Bibliotekmøte Trondheim – ble ikke benyttet pga sykdomsfrafall
  • 2012 IFLA, VIKO-paper – 2  bibliotekarer fra NTNU Universitetsbiblioteket
  • 2011 Kapittel-festivalen, Stavanger – Gruppe fra Trondheim folkebibliotek
  • 2010  Idea Store, London – Gruppe fra Trondheim folkebibliotek