Saksliste til årsmøte 2017

ÅRSMØTE I NBF AVDELING NORD-TRØNDELAG

Quality Airport Hotell Værnes

Stjørdal fredag 10. mars kl.13.00-14.00

Saksliste:

  1. Åpning og konstituering (  a. valg av dirigent, b. valg av referent, c. valg av protokollunderskrivere )
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Årsmelding for 2016
  4. Revidert regnskap og revisor-rapport
  5. Budsjettforslag 2017
  6. Virkeplan 2017
  7. Innkomne saker
  8. Valg

Velkommen!