Velkommen til årsmøte 1. mars!

Velkommen til årsmøte 1. mars!

Onsdag 1. mars er det årsmøte i NBF Sør-Trøndelag klokka 18.30! Vi møtes på Fylkesbiblioteket i 4. etasje på Trondheim Folkebibliotek.

Det blir matservering, og derfor ønsker vi å vite hvor mange som kommer. Meld deg på her innen 25.februar!

Før årsmøtet koser vi oss med pizza og godt samvær. Etter årsmøtet blir det kaffe og vi arrangerer en uhøytidelig quiz.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes til oss innen 8.februar på mailadresse: nbfst@gmail.com

Saksliste:

  1. Åpning, konstituering
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Årsberetning for 2016
  4. Regnskap 2016 (Deles ut på møtet)
  5. Aktivitetsplan 2017
  6. Budsjett 2017 (Deles ut på møtet)
  7. Innkomne saker
  8. Valg

 

Velkommen!

Hilsen styret i NBF Sør-Trøndelag