Protokoll fra årsmøte i NBF Sør-Trøndelag 2016

Protokoll fra årsmøte i NBF Sør-Trøndelag 2016

Sør-Trøndelag Fylkesbibliotek, onsdag 1. mars 2017 kl. 18.30.

Til stede: 13 stemmeberettigede personer.

 

1. Konstituering av årsmøtet

Antall stemmeberettigede: 13

Årsmøtet ble åpnet av leder for NBF Sør-Trøndelag, Anita Sæther, som også ble valgt til møteleder.

Caroline Jære Einseth ble valgt til referent, Arnhild Tveikra og Grete Espeland ble valgt til å underskrive protokollen. Bodil Talgø og Sissel Merethe Berge ble valgt til tellekorps.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

 

2. Årsberetning 2016

Årsberetningen ble lagt frem av Ann Helen Bergsland Mørk.

Årsberetningen ble godkjent.

 

3.Regnskap 2016

Regnskapet ble lagt frem av kasserer Renate Kvaal.

Regnskapet ble godkjent.

 

4.Aktivitetsplan 2017

Aktivitetsplanen ble lagt frem av Ann Helen Bergsland Mørk.

Aktivitetsplanen ble godkjent.

 

5.Budsjett 2017

Budsjettet ble lagt frem av Renate Kvaal.

Budsjettet ble godkjent.

 

Ingen innkomne saker.

 

6.Valg

Valgkomiteens forslag ble lagt frem av Elin Berge.

Styret:

Leder

Anita Sæther, Melhus bibliotek, ikke på valg (1 år)

Styremedlemmer

Ann Helen Bergsland Mørk, Skaun folkebibliotek, ikke på valg (1 år)

Caroline Jære Einseth, Trondheim katedralskole, på valg (2 år)

Anette Hellan Hoøen, NTNU, ikke på valg (1 år)

Veronica Talgø, Trondheim folkebibliotek, NY, (2 år)

Tonje Meland Øverland, Thora Storm VGS, NY, (2 år)

 

Varamedlemmer

Hanne Lieungh Aspås, NTNU, NY, (1 år)

Tina Halkinrud, NTNU, NY, (1 år)

Toril Åbotnes Iversen, Oppdal bibliotek, NY, (1 år)

 

Revisorer

Bodil Talgø, NTNU, på valg, (1 år)

Oddvin Heggestad, NTNU, på valg, (1 år)

 

Alle kandidater ble enstemmig valgt.

 

Møteleder la frem forslag til valgkomite:

Elin Berge, Skaun. Gjenvalgt, (1 år)

Renate Kvaal, NTNU, NY, (1 år)

Arnhild Tveikra, Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, NY, (1 år)

 

7.Avtakking

Leder takket av styremedlemmer Renate Kvaal og Karina Bording Halgunset som går ut av styret.

 

Etter årsmøtet hadde vi en artig quiz ledet av Ann Helen Bergsland Mørk.

 

Trondheim 1. mars 2017

 

Caroline Jære Einseth, referent

 

 

Arnhild Tveikra (prot.)                                                                      Grete Espeland (prot.)