Referat fra møte i NBF Nord-Trøndelag 05.04.2017

Fylkesstyremøte i Norsk bibliotekforening avdeling Nord-Trøndelag

Steinkjer bibliotek, 05.04.2017

Tilstede fra styret: Brit Arna Susegg, Gjertrud Holand, Marit Veie

Ekstern: Kristin Storvig (sak 6)

Sakliste

1.Konstituering av nyvalgt styre 2017-2018.

  • Brit Arna Susegg, leder.
  • Marit Veie, sekretær og hjemmeside.
  • Gjertrud Holand, kasserer.
  • Gerd-Torild Aune, medlemsliste. Nasjonal bibliotekdag, fordeling av premier.
  • Anniken Bjørnes, facebook, skolebibliotek m.m.
  • Inger Fjukstad, vara. Oppdrag etter behov.

2.Årsmøteprotokoll og ny årsmøteplan. Det ble referert til årsmøteprotokollen og merknader som ble gjort i årsmøtet. Se årsmøteprotokoll 2017. Det ble etterspurt antall medlemmer i årsmøtet. Det er pr i dag 87 betalende medlemmer.

3.Kulturkonferansen – orientering fra et vellykket arrangement. Arrangementet var en suksess. Det var blant annet folk fra departementet og fra Norsk kulturråd. Brit Arna Susegg var med som arrangør for NBF. Kulturkonferansen dekkes i hovedsak av tilskuddet fra fylkeskommunen (Nord-Trøndelag fylkesbibliotek ved Kristin Storvig). Resten dekkes av aktivitetstilskuddet fra NBF.

4.Møte med NBF Sør-Trøndelag i forbindelse med Trondheim Litteraturfest i oktober (dato er ikke bestemt). Valg av planlegging- og gjennomføringsgruppe. Brit Arna Susegg og Marit Veie blir med i planlegging- og gjennomføringsgruppa. Andre trekkes inn ved behov.

5.Nasjonal bibliotekdag 1. september. Kristin Storvig, Nord-Trøndelag fylkesbibliotek er invitert. Planer om den vanlige quiz. I tillegg er det tanken at leder Brit Arna skal prøve å verve medlemmer på det lokale biblioteket den dagen. Brit Arna sender henvendelse til NBF sentralt og spør etter vervemateriell. Planer om en kronikk i avisa og pressemelding for å få blest om saken.

6.Skolebibliotek i de nye læreplaner. Sak som er tatt opp NBF sentralt. Styret mener at det er viktig med gode skolebibliotek, men ser at kvaliteten varierer veldig rundt om i fylket. Vi ser ikke helt vår rolle i dette før det kommer mer om saken fra NBF sentralt.

 

Referent: Marit Veie