Styremøte 24.04. 2017

Referat fra styremøte i Norsk Bibliotekforening avd. Sør-Trøndelag 24. april 2017

Sted: Trondheim katedralskoles bibliotek
Tid: 24. april 2017 16.00 – 17.30
Tilstede: Ann Helen Bergsland Mørk, Anette Hellan Hoøen, Caroline Jære Einseth (referent), Anita Sæther, Renate Kvaal, Veronica Talgø, Tonje Meland Øverland, Hanne Lieungh Aspås, Tina Halkinrud og Toril Abotnes Iversen (både avtroppende og nytt styre var innkalt)
Forfall: Alle innkalte møtte

5/2017 Konstituering av nytt styre
Leder: Anita Sæther
Nestleder: Ann Helen Bergsland Mørk
Kasserer: Veronica Talgø
Sekretær: Caroline Jære Einseth
Webansvarlig: Anette Hellan Hoøen
Styremedlem: Tonje Meland Øverland
Varaene: Hanne Lieungh Aspås, Tina Halkinrud og Toril Abotnes Iversen kalles inn til alle møter på lik linje med resten av styret.

6/2017 Stipend
Stipend deles ut til Almuth Gastinger fra NTNU for deltagelse på Open Access Tage i Dresden 11.-13. september.

7/2017 Medlemsmøte vår
Det diskuteres muligheten for medlemskveld med middag på Munkholmen i uke 23. Ann Helen, Tonje og Hanne tar ansvar for planlegging.

8/2017 Medlemsmøte høst
Vi planlegger en fagkveld for medlemmene med fokus på fjernlån, mest sannsynlig i november. Anita, Anette og Veronica tar kontakt med Arnhild på fylkesbiblioteket for planlegging. I tillegg vurderes muligheten for en medlemskveld med teater eller utstilling i august.

9/2017 Informasjonsfolder
Ann Helen har laget utkast til brosjyre for NBF Sør-Trøndelag. Folderen skal distribueres til alle bibliotek i fylket.

10/2017 Vervekampanje
For å få flere medlemmer innfører vi vervepremier. Ann Helen og Anita undersøker nærmere.

11/2017 Neste styremøte
Det er ikke behov for flere møter før sommeren, neste styremøte blir 21. august klokken 16.00 på realfagbiblioteket.

Etter møtet gikk vi til Ni muser for en matbit og «bli kjent»-prat.