Referat fra møte i NBF Nord-Trøndelag 15.06.2017

Fylkesstyremøte i Norsk bibliotekforening avdeling Nord-Trøndelag

Sted: Steinkjer bibliotek, 15.06.2017

Tilstede fra styret: Brit Arna Susegg, Gjertrud Holand, Marit Veie, Anniken Bjørnes, Gerd-Torild Aune

Sakliste

1.Økonomi

Saldo er pr i dag på kr 23.871,-. Det er 2 utestående regninger på tilsammen kr 7.800. Det kan søkes sentralt på aktivitetstilskudd på kr 11.000. Dette utbetales hvis vi har aktiviteter å vise til.

2.Sammenslåing med NBF avdeling Sør-Trøndelag, ekstraordinært årsmøte, representant på Organisasjonsmøte i oktober og Trondheim Litteraturfest

Vi tar sikte på et møte med NBF S-T i slutten av oktober, helst i forbindelse med Trondheim Litteraturfest (hvis denne blir arrangert i år). Dette avklares nærmere på neste møte den 8. august. Det planlegges et ekstraordinært årsmøte i forbindelse med sammenslåingen. Dato avklares senere. Det må sendes en representant fra styret på NBFs Organisasjonsmøte den 18.-19. oktober 2017. Dette avklares på neste møte.

3.Nasjonal bibliotekdag – idémyldring

Det er planer om pressemelding og kronikk i avisa. I tillegg planlegges det quiz med 10 premiegaver a kr 300,-. For å få det mest mulig rettferdig lager vi i styret en voksenquiz og en barnequiz og sender ut til bibliotekene i fylket med oppfordring til å bruke denne. Tema på den nasjonale bibliotekdagen vil være Satsing på skolebibliotekene.

4.Medlemsverving NBF N-T. Hvordan blåse liv i foreningen? Idémyldring.

Saken utgår til neste møte.

5.Skolebiblioteksatsing v/ Anniken Bjørnes

Anniken orienterte om sitt arbeid som skolebibliotekar på Steinkjer videregående. Hun fikk Pådriverprisen i 2015. Pådriverprisen deles ut av Norsk Bibliotekforening til en person som er innovativ, kreativ og driver bibliotekfeltet fremover.  Som en følge av dette fikk Anniken reise til Bibliotekmøtet i Tromsø i 2016 og presentere sitt arbeid der. Den 13.06.2017 var hun i NRK P2-studio med Hans Olav Brenner.  Tema var Sakprosa for barn og unge: de beste bøkene utgitt etter 2.verdenskrig og frem til i dag. Dette var en del av programserien «Bøkene som formet Norge». Vi i styret gratulerer med deltagelsen og Annikens flotte innsats!

 Referent: Marit Veie