Debatt: Fake news!

Mandag 28. august kl. 19.30 på Trondheim folkebibliotek.

Hvordan kan vi ruste de unge til å verne seg mot falske nyheter? Hvilken rolle skal de ulike kompetansemiljøene – avisene, skolene, universitetene og bibliotekene – ha?

Innledning ved Jens Barland, tidligere sjefredaktør og administrerende direktør i Stavanger Aftenblad, nå 1. amanuensis i medieledelse og innovasjon ved NTNU.

Innledningen følges opp med en samtale mellom stortingsrepresentant Jorodd Asphjell fra Arbeiderpartiet og fylkestingsrepresentant Henrik Kierulf fra Høyre.

Debatten arrangeres i samarbeid med Trondheim folkebibliotek og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

Edit: Det viser seg at debatten skal starte 19:30, ikke 19:00 slik vi først oppga. Beklager på det sterkeste at vi har vært med på å spre falske nyheter om dette.