Nasjonal bibliotekdag 1. september

Styret i NBF Nord-Trøndelag har laget en quiz for voksne og en for barn som er sendt ut til alle medlemmer pr e-post. Det oppfordres til å bruke denne for at brukerne skal få et likt utgangspunkt med lik vanskelighetsgrad på quizene. 

Hvert bibliotek sender inn 1 ex av den beste besvarelsen av quizen for voksne og 1 ex for barn.  Dette skal sendes til Gerd-Torild Aune i styret.

Gerd-Torild.Aune@naroy.kommune.no

Det deles ut 10 gavekort på bøker a kr 300,- til vinnerne av quizen.

 Fine plakater kan skrives ut via Norsk bibliotekforenings hjemmeside. Der er også tips til aktiviteter.

http://norskbibliotekforening.no/2016/06/nasjonal-bibliotekdag-materiell-2/