Referat fra møte i NBF Nord-Trøndelag 08.08.2017

Fylkesstyremøte i Norsk bibliotekforening avdeling Nord-Trøndelag

Steinkjer videregående skole, biblioteket. 08.08.2017

Tilstede fra styret: Brit Arna Susegg, Gjertrud Holand, Marit Veie, Anniken Bjørnes, Gerd-Torild Aune

 Sakliste

1.Nasjonal bibliotekdag

Styret har laget en quiz for voksne og en for barn. Det deles ut gavekort på bøker (10 x 300 kr). Quizen vil bli sendt ut til medlemmene i fylket innen 01.09. Det oppfordres til å bruke denne for at brukerne skal få et likt utgangspunkt med lik vanskelighetsgrad på quizene. Hvert bibliotek sender inn 1 ex av den beste besvarelsen av quizen for voksne og 1 ex for barn. Dette skal sendes til Gerd-Torild Aune i styret. Mer info kommer samtidig som quizen sendes ut. Ellers oppfordres de ulike bibliotekene i Nord-Trøndelag å laste ned plakater fra NBF sin hovedside. Hvis noen har et godt innslag å komme med i forbindelse med denne dagen oppfordres det til å kontakte pressen. Brit Arna tar ansvar for pressemelding og kronikk og vil kontakte både Trønder-Avisa og Namdalsavisa.

2.Medlemsverving

Vi ønsker flere medlemmer. Brit Arna purrer NBF sentralt for å få tilsendt vervemateriell. Vervemateriellet er fint å dele ut på den Nasjonale bibliotekdagen. Vi i styret er takknemlige om noen har gode ideer for å verve flere medlemmer.

  1. Sammenslåing med NBF Sør-Trøndelag og Trondheim Litteraturfest

Det planlegges møte med NBF Sør-Trøndelag i forbindelse med Trondheim Litteraturfest 20. -22 oktober. Da vil 2-3 fra hvert av styrene møtes for å diskutere den nye modellen. Flere i styret i NBF N-T ønsker å delta på Trondheim Litteraturfest.

  1. Organisasjonsmøte i NBF sentralt – hvem kan delta?

Mest sannsynlig blir det Brit Arna som reiser fra styret.

  1. Annet

 Svar fra stortingspolitikere i Nord-Trøndelag når det gjelder spørsmål om bibliotekpolitikk.

Det har kommet inn noen svar, men for å få inn flere sender Gjertrud og Annikken til flere aktuelle kandidater.

Nye barne- og ungdomsbøker

Sjekk ut Morten Olsen Haugens liste fra august over nyanmeldte barne- og ungdomsbøker

https://barnasforfatterleksikon.wordpress.com/2017/08/ 

 

Referent: Marit Veie