Fra nær og fjern. Statusraport om fjernlån høsten 2017

Sted : Sør-Trøndelag fylkesbibliotek
Tid : Tirsdag 31. oktober 2017 kl. 10:00 – 14:00

Fjernlånssamarbeidet mellom bibliotekene er i stadig endring. Ikke minst har de siste årene vært preget av dette.

Det inviteres til en dag hvor vi kan møtes i Trøndelag på tvers av fag- og folkebibliotek og ulike biblioteksystemer og se på vårt fjernlånssamarbeid fra ulike synsvinkler.

Hvordan ser dette nå ut fra bibliotekenes ulike ståsteder ?

Fra Nasjonabiblioteket deltar Helen Sakrihei, leder for Depotbiblioteket ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, som vil fortelle om Depotbibliotekets rolle og nytt Biblioteksøk.

Fra Bibsys kommer Asbjørn Risan, produkteier for Oria, sammen med kollega Anita Ellerås, og vil presentere fjernlån sett fra driftssiden for Alma og Oria.

Fra bibliotekene vil Anette Hellan Hoøen delta fra NTNU, Anita Sæther fra Melhus bibliotek, Hanne Dahlen fra Trondheim folkebibliotek og Arnhild Tveikra fra Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Vi viser eksempler og deler erfaringer.  Målet er økt kunnskap og forståelse for hverandres hverdag til beste for et godt fjernlånssamarbeid.
Meld gjerne inn spørsmål til dagen i forkant.

Arrangører : NBF Sør-Trøndelag, Trondheim folkebibliotek og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

Tirsdag 31. oktober 2017 kl. 10.00 – 14.00

Sted: Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Peter Egges plass 1, Trondheim, 4. etasje

Pris: kr 150,- for lunsj (Fritt frem for å ta med matpakke isteden)

Bindende påmelding senest mandag 23.10.2017

Kontakt: arnhild.tveikra@stfk.no  72 81 13 52

Påmelding: https://trondelag.pameldingssystem.no/fra-fjern-og-naer-statusrapporter-om-fjernlan-hosten-2017?tab=regform