Referat fra fylkesstyremøte 03.10.2017

Fylkesstyremøte i Norsk bibliotekforening avdeling Nord-Trøndelag

Nord universitet avdeling Røstad, biblioteket, 03.10.2017

Tilstede fra styret: Brit Arna Susegg, Marit Veie, Anniken Bjørnes. Gerd-Torild skulle delta via skype, men dette gikk dessverre ikke.

Sakliste

1.Referatsaker

NBF hovedstyre har bedt NBF N-T om å komme med kandidater til NBFs hovedstyre og kontrollkomité. Anniken Bjørnes er foreslått og spurt om å være kandidat – noe hun er villig til. Forslagsstiller må komme med forslag til styret som videreformidler til valgkomiteen v/ Kristine Abelsnes innen 06.10.2017.

2.Nasjonal bibliotekdag

Styret oppsummerte dagen. Enighet om at det hadde vært en veldig fin markering med mye aktivitet rundt om. Mange deltakere på quiz, og Brit Arna representerte NBF N-T via radio. Det burde vært logo med NBF på quiz-arkene.

3.Organisasjonsmøte i NBF sentralt i Oslo 18. og 19. oktober 2017

Fra styret reiser Marit Veie. Hvis noen har saker de ønsker å ta opp på organisasjonsmøtet, send dette til Brit Arna Susegg. Det vil bli utformet to forslag som går på kontingent og medlemskap av Marit Veie og Brit Arna Susegg. Marit Veie skal ha et formøte med Anita Sæter NBF S-T om fusjonsprosessen mellom de to organisasjonene i N-T og S-T. Anita Sæter tar kontakt med generalsekretær Ann Berit Hulthin for å få gode råd på hvordan vi skal gjøre om til en organisasjon.

  1. Trondheim Litteraturfest 20.-22.10.2017
  • Trondheim litteraturfest har program (vedlagt) som alle medlemmer av NBF N-T kan delta på. I 2017 blir det ingen invitasjon fra styret om felles deltakelse på grunn av at det skal være et fusjonsmøte for sammenslåing av NBF N-T og NBF S-T. Vi håper likevel at mange av medlemmene tar veien til Trondheim for å delta i litteraturfesten.
  • Formøte for sammenslåing av NBF N-T og NBF S-T. Anniken Bjørnes og Gjertrud Holand reiser lørdag 21.10 fra vårt styre. Det er planlagt møte med NBF S-T kl 16.00 på Trondheim folkebibliotek for å diskutere sammenslåingen med NBF N-T og NBF S-T.
  •  

Referent: Marit Veie