Organisasjonsmøtet i NBF 18.-19.10 2017 i Oslo

Referat fra Organisasjonsmøtet i Oslo 19.-20.10.2017

 • Ny kulturmelding /Anett Kure
 • Hovedstyret i NBF har hatt dette opp som sak. Noen av punktene NBF skal mene noe om er: Innkjøpsordningen (bevare, et formidlingsansvar) ; Biblioteket som integreringsarena ; Digital formidler ; Skolebibliotek ; Den kulturelle grunnmuren må styrkes (bl.a. øremerke midler).
 • Hovedstyret skal lage et innspillseminar i Oslo der de skal invitere sentrale navn i å håp om at regjeringa lytter. Det vil bli møter i de ulike fylkene der vi kan komme med innspill. I Trøndelag blir det 23. november. Her må vi tenke skriftlige innspill. Kulturmeldinga skal være ferdig utarbeidet i 2019.

 

 • IFLA Global vision v/ Anne 
 • Hvordan kan IFLA jobbe likt over hele verden? Det jobbes med spørsmål som: Hva kan en gjøre mer av ; Hva kan en gjøre mindre av?

 

 • Nasjonal bibliotekdag v/ Kristin Storrusten 
 • Det ble diskutert litt rundt tidspunkt, men forsamlingen kom fram til at 1. september var en grei dato selv om det er en utfordring at det er midt i oppstarten av skoleåret. Det fine er at en kan gjøre så mye eller lite ut av dagen som en ønsker. Forslag om å lage en film om NBF som kan spres på FB for å nå nye grupper. Fint å ha plakatene og at NBF har et tema hvert år. Dagen er nok kommet for å bli var det enighet om.

 

 • Prosjekt Finnmarksbibliotekene v/ Anne Thuv: «Samarbeid for kompetanse- og bibliotekutvikling 2015-2017».
 • Fylket er stort men har få bibliotekansatte. Det er 18 folkebibliotek og to bokbusser. 0,9 årsverk i gjennomsnitt på hvert bibliotek. Stikkord i prosjektet har vært samarbeid, formidling og synliggjøring. Prosjektet har gitt 50 % økt aktivitet på bibliotekene i Finnmark!

 

 • Basecamp v/ Kristin Storrusten
 • Logg inn på Basecamp.com
 • Delt inn i:
 • Norsk biblioteksforenings HQ
 • Campfire – chattefunksjon (blir ikke brukt så mye)
 • Messageboard: meldingsbord. Legg til alle her hvis noe skal publiseres.
 • Docs & files: her kan en laste opp filer, for eksempel logoer.
 • NBF N-T hadde versjon 2, nå er versjon 3 opprettet for oss.

 

 • Basecamp kan fungere som et rom for alle i NBF eller for det enkelte styre.
 • Kommunereformen v/ Mariann Schjeide (leder NBF)
 • NBF har ikke sett så store konsekvenser av kommunereformen –
 • MEN: det går mot at biblioteksjefer i kommuner får en kultursjef over seg. Enkelte har i den forbindelse opplevd å bli fratatt ansvar, for eksempel i forbindelse med budsjett og tilsettinger. Biblioteklederne opplever å ha mindre å si enn før. Bibliotekarforbundet er inne i saker der de får beskjed om at dette skjer. Må inn tidlig for å kunne gjøre noe. Viktig at både NBF og Bibliotekarforbundet får vite om det. Også viktig å være inne i bildet ved nyopprettede biblioteklederstillinger. –

 

 • Etiske retningslinjer for bibliotekarer v/ Margunn Haugland (leder i Bibliotekarforundet) 
 • Hvordan skal en gå frem i kommunene hvis en for eksempel er misfornøyd med bibliotekbudsjettet? Det er viktig å være ryddig når det gjelder håndtering av media. Balansegangen mellom å ytre sin mening/peke på ting en mener er feil og urettferdig og å være for kritisk til kommunen. For eksempel: unngå å poste sinte innlegg på sin egen facebook-side om ting en skulle tatt på et møte med de det gjelder.

 

 • Hvordan komme på trykk? /v Bente Rognan Gravklev (debattredaktør i Dagsavisen)
 • Hva er en god sak?
 • (VISAK)
 • Vesentlighet. Hva er en god sak?
 • Identifikasjon. Hvorfor angår dette meg?
 • Sensasjon. Er det noe oppsiktsvekkende med dette?
 • Aktuelt. Hva er nytt?
 • Konflikt. Uenigheter er ofte engasjerende

 

 • Ta kontakt med en gang nyheter er der.
 • Store fellessaker. Ta kontakt med en journalist som skriver mye på temaet på forhånd. Avtal et intervju.
 • Vær så konkret som mulig. «Vi mener statsbudsjettets bevilgninger til bibliotek er for dårlig».
 • Ikke vær redd for spisse formuleringer når det er nødvendig.
 • Snakk om konsekvensene saken får for folk.
 • Husk hvem du snakker til. KISS=Keep it simple stupid.
 • Har du snakket med en journalist en gang, husk navnet og bli en del av nettverket til neste gang.
 • Et lite tips: Journalister elsker forhåndssaker. Ta kontakt noen dager før og foreslå et intervju. Prøv mandag morgen – da trenger avisene ofte nye saker! Ta kontakt tidlig med henhold til debattsaker. Ring først til journalisten og avklar hva du skal skrive om. Vær eksklusiv: kontakt en avis av gangen. Hvis avslag, gå til neste avis. Gi gjerne en tidsfrist til avisen for tilbakemelding om innlegget ditt blir publisert – ellers går du til ei anna avis.
 • Slik skriver vi en nyhetssak:
 • Tittel: Noe som engasjerer. Bruk gjerne et sitat. Noe som sier noe om konflikten.
 • Ingress: skal «snakke» med tittelen. Noe mer kontekst. Kort og greit. «Hva er konsekvensen av dårlig bibliotekøkonomi?». Vær konkret.
 • Utover i teksten: utdyp saken. Hva har skjedd? Bruk sitater som «det var dramatisk i fjor, det er dramatisk i år».
 • Velg noen få argumenter. Avslutt med en punchline! Der er lov å være litt morsom/frekk for å få fram poenget.
 • Hvilke tekster blir mest lest på Dagsavisen.no?
 • Saker som ansvarliggjør en bestemt politiker.  
 • Tekster som omhandler viktige lokale landemerker, for eksempel at Tronsmo bokhandel måtte flytte.
 • Tekster som formidler nærhet, personlig erfaring.