Referat fra møte mellom NBF N-T og NBF S-T

Møte i Norsk bibliotekforening mellom avdeling Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag den 09.01.2018

Sted: Kimen, Stjørdal. Tidspunkt: 15.00-16.30

Tilstede fra avdeling Nord-Trøndelag: Brit Arna Susegg, Marit Veie, Anniken Bjørnes

Fra valgkomiteen avdeling Nord-Trøndelag: Morten Olsen Haugen

Tilstede fra avdeling Sør-Trøndelag: Anita Sæther, Ann Helen B. Mørk

Saksliste

1.Nytt navn.

Styremedlemmene fra begge avdelinger foreslår at det nye navnet når vi slår oss sammen til en forening blir «Norsk bibliotekforening Trøndelag».

2. Årsmøtet, valgkomité.

I forbindelse med at vi skal slå sammen NBF avdeling N-T og S-T blir årsmøtet i Trondheim den 6. mars. Morten Olsen Haugen foreslår at NBF N-T og NBF S-T har møter hver for seg først og deretter et felles møte. Ann Berit Hulthin fra NBF sentralt kommer kanskje på møtet, dette avklares nærmere. Styret er nå et interimstyre. De ulike valgkomiteene må jobbe sammen og finne kandidater til det nye styret. Fra Sør-Trøndelag sitter Renate Kvaal, Elin Berge og Arnhild Tveikra i valgkomiteen. Fra Nord-Trøndelag sitter Morten Olsen Haugen og Anngjerd Granum.

3. Valg av personer. Organisering.

Styret foreslår at antall medlemmer til det nye styret blir 6 + 3. Nestleder og leder bør være på plass til årsmøtet. Begge avdelingene er enige om at kandidatene til styret bør sitte 2 år av gangen for å få en viss kontinuitet.

Det må utarbeides felles årsplan, budsjett og ny innførsel i Brønnøyregisteret for Norsk bibliotekforening Trøndelag.

4. Økonomi.

I 2017 hadde NBF N-T et budsjett på kr 23.750. NBF S-T hadde et budsjett i 2017 på kr 25.750,-. Det skal sendes 2 personer fra Nord-Trøndelag på det 76. Norske Bibliotekmøte i Sandefjord. Dette vil utgjøre en kostnad på kr 13.000,- til sammen. Utgifter ut over dette beløpet dekkes av arbeidsgiver eller privat.

5. Aktivitetstilskudd – søknad hver for seg?

Vi utarbeider en felles søknad om aktivitetstilskudd i år. Dette etter avklaring med Ann Berit Hulthin.

6. Landsmøtet for Norsk bibliotekforening/Det 76. Norske Bibliotekmøte.

Dette er i Sandefjord den 14.-16.03 2018. Anniken Bjørnes og Gerd-Torild Aune deltar fra NBF N-T. NBF S-T har ikke meldt på noen pr i dag.

Annet.

Avdelingene utarbeider felles budsjett og årsplan for Norsk bibliotekforening Trøndelag. Sør-Trøndelag lager et forslag til budsjett for det nye styret. Nord-Trøndelag kommer med forslag til årsplan/aktivitetsplan Både budsjett og årsplan henger igjen sammen med søknad om felles Aktivitetstilskudd for 2018. De ulike forslagene blir sendt mellom avdelingene på e-post.

Stjørdal 16.01.2018

Referent: Marit Veie