Styremøte 21.08.2017

Referat fra styremøte i Norsk Bibliotekforening avd. Sør-Trøndelag 21.08.2017

Sted: Realfagbiblioteket

Tid: 21. august 2017 kl. 16.00 – 17.30

Tilstede: Ann Helen Bergsland Mørk, Anette Hellan Hoøen, Tonje Meland Øverland, Hanne Lieungh Aspås og Anita Sæther (referent)

Forfall: Caroline Lære Einseth, Veronica Talgø, Tina Halkinrud og Toril Åbotnes Iversen

 

12/2017          Bibliotekdebatt

Vi har blitt invitert til å arrangere debatt før stortingsvalget sammen med Sør-Trøndelag fylkesbibliotek og Trondheim folkebibliotek. Debatten skal foregå på Trondheim folkebibliotek mandag 28. august kl. 19.30. Vi har allerede lagt ut informasjon på Facebook og nettside, og skal sende ut på e-post. Minst fire fra styret har anledning til å være til stede på debatten.

 

13/2017          Nasjonal bibliotekdag

Folderen vår er ferdig og er sendt ut til alle bibliotek i fylket, både fysisk og på e-post med oppfordring om å dele den ut. Vi har startet medlemsvervekampanje fra 1. september og ut året med et gavekort på kr 500 som premie både til ververe og nye medlemmer. Vi oppfordrer ellers bibliotek og medlemmer til å sende oss bilder av markering av dagen, så kan vi legge ut på Facebook.

 

14/2017          Spørsmål til stortingskandidater i fylket

Etter oppfordring fra NBF sentralt har vi sendt e-post til toppkandidatene i fylket med spørsmål om hvordan de stiller seg til bibliotek. Vi har mottatt noen svar, disse blir lagt ut på nettsida vår.

 

15/2017          Treff med NBF Nord-Trøndelag

Vi vil prøve å få til et felles styremøte og en middag for medlemmer fra nord og sør under Trondheim Litteraturfest 20.-22. oktober. Vi vurderer å sponse enten inngangspenger til et arrangement eller mat for våre medlemmer.

 

16/2017          Organisasjonsmøte 18.-19. oktober

Foreløpig uklart hvem som kan reise, men vi må prøve å få i vei to representanter fra styret.

 

17/2017          Kursdag fjernlån

Veronica får ikke til å være med videre i planleggingsgruppa, men Anette og Anita skal ha et nytt planleggingsmøte tirsdag 29.08. Fagdagen er foreløpig planlagt gjennomført sist i oktober.

 

18/2017          Stipend

Vi har kr 3000 igjen på stipendkontoen og velger å lyse ut ei ny tildeling i høst. Anette og Ann Helen ordner tekst og legger ut.