Referat fra styremøte 20.11. 2017

Styremøte 20.11.2017

Sted: Trondheim katedralskoles bibliotek

Tid: 16. januar 2017 16.00-18.00

Tilstede: Anita Sæther, Ann Helen Bergsland Mørk, Anette Hellan Hoøen, Veronica Talgø, Hanne Lieungh Aspås, Tina Halkinrud, Toril Åbotnes Iversen, Caroline Jære Einseth (referent)

Forfall: Tonje Meland Øverland

 

12/2017 Oppsummering høst 2017

NBF Sør-Trøndelag var medarrangør for debatt om falske nyheter 28. august. Hovedansvarlige var Fylkesbiblioteket og Trondheim folkebibliotek.

I anledningen Nasjonal bibliotekdag sende NBF ut brosjyre med informasjon om foreningen og vervekampanje til alle bibliotekene i fylket. Dette førte til noen nye medlemmer.

Anita deltok på vegne av styret på organisasjonskurs i Oslo.

Fagdag om fjernlån 31. oktober ble en stor suksess. Mange var påmeldte og enda flere møtte opp. Foredragsholdere fra Bibsys og depotbiblioteket i Mo i Rana, samt NBFs egne. Arrangementet var i samarbeid med fylkesbiblioteket og Trondheim folkebibliotek, og fikk meget gode tilbakemeldinger.

 

13/17 Tildeling av stipend

I første omgang fikk vi inn bare en søker, denne fikk 3000,- og vi lyste ut på nytt. I andre omgang var det to søkere: Tonje Meland Øverland og Idun Østerdal. Begge hadde gode søknader og siden styremedlemmer kjenner søkerne ble det besluttet å trekke lodd. Idun Østerdal vant, og får stipendet på 3000,- for å dekke reiseutgifter til konferansen «Stories of Illness/Disability in Literature and Comics».

 

14/17 Sammenslåing med NBF Nord-Trøndelag

Styreleder Anita utarbeider søknad til NBF om sammenslåing. Søknaden skal behandles av NBFs hovedstyre i desember. Anita, Ann Helen og Veronica skal ha møte representanter fra styret i Nord-Trøndelag i januar 2018.

 

15/17 Årsmøte 2018

Årsmøtet arrangeres tirsdag 6. mars. Det er mulig noen fra NBF sentralt vil delta.

16/17 Bibliotekprisen 2017

Frist for forslag til nominasjon 1. februar 2018. Juryen vil bestå av Ann Helen Bergsland Mørk, Anette Hellan Hoøen og Hildegunn Hestnes.

 

17/17 Innspillmøte om ny nasjonal kulturmelding 23.11.

Anita deltar med innlegg på vegne av NBF Sør-Trøndelag.

 

18/17 Neste styremøte

Neste styremøte blir avholdt 30. januar 2018.

 

Etter møtet gikk vi på Tulla Fischer og spiste med valgkomiteen.