Referat fra styremøte 30.01.2018

Referat fra styremøte i NBF Sør-Trøndelag 30.01.2018

Sted:  Melhus bibliotek

Til stede: Ann Helen Bergsland Mørk, Tonje Meland Øverland, Toril Åbotnes Iversen, Veronica Talgø, Hanne Lieungh Aspås, Anita Sæther (ref.)

Kristin Storrusten, kommunikasjonsrådgiver i NBF, deltok også på møtet.

Forfall: Anette Hellan Hoøen, Caroline Jære Einseth, Tina Halkinrud

 

01/18: Trekking av gavekort, medlemsverving

Vi startet en vervekampanje på Nasjonal Bibliotekdag der vi lovte ut et gavekort på kr 500 blant de som vervet medlemmer, og blant dem som meldte seg inn i foreninga før nyttår. Ingen har meldt seg som verver, så vi trakk bare en vinner av de fire som har meldt seg inn. Det blir Ellen Næss Jensen som får gavekort på kr 500 på en bokhandel. Veronica ordner med det praktiske.

02/18: Orientering om møtet med Nord-Trøndelag

Ann Helen og Anita refererte fra møtet vi hadde med representanter fra NBF Nord-Trøndelag for å forberede sammenslåing.

03/18: Søknad om aktivitetstilskudd

Vi har etter møtet nordtrønderne utarbeidet et forslag til felles søknad om aktivitetstilskudd med budsjett som skal legges ved. Etter en siste finpuss blir denne sendt inn før fristen 1. februar.

04/18: Forberedelser til årsmøte

Vi gikk gjennom innkalling, regnskap, årsmelding og en del praktiske ting rundt årsmøtet 6. mars. NBF Nord- og Sør-Trøndelag starter med parallelle møter hos fylkesbiblioteket i Trondheim kl. 18, og planlegger å fortsette med et felles årsmøte for NBF Trøndelag etter at det er votert om sammenslåing.

Leder i NBF, Mariann Schjeide, kommer og blir til stede på årsmøtet.

05/18: Eventuelt

Ann Helen orienterte om hvordan det ligger an med forslag til Bibliotekprisen 2017.

Kristin orienterte om arbeidet sitt i NBF og aktuelle saker.