Velkommen til årsmøte 6. mars!

Tirsdag 6. mars er det årsmøte i NBF Sør-Trøndelag klokka 18.00. Vi møtes på Fylkesbiblioteket i 4. etasje på Trondheim folkebibliotek.

Dette årsmøtet blir spennende! Vi skal stemme over om vi skal slå sammen NBF Sør-Trøndelag og NBF Nord-Trøndelag. Nord-Trøndelag kommer også til å ha sitt årsmøte på Trondheim folkebibliotek. Dersom det blir sammenslåing, vil siste del av møtet foregå med medlemmer fra både Nord- og Sør-Trøndelag. Du kan altså bli med på en historisk begivenhet!

Etter møtet vil vi servere mat fra «Arvesølvet», derfor ønsker vi å vite hvor mange som kommer. Meld deg på her innen 27. februar!

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes til oss innen 13. februar på mailadresse: nbfst@gmail.com

Saksliste NBF Sør-Trøndelag kl. 18.00:

 1. Åpning, konstituering
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Årsberetning for 2017
 4. Regnskap 2017 (Deles ut på møtet)
 5. Vi takker de som slutter i styret
 6. Innkomne saker
 7. Stemme over sammenslåing med Nord-Trøndelag

 

Saksliste NBF Trøndelag kl. 19.00 (dersom sammenslåing):

 

 1. Åpning, konstituering
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg
 4. Aktivitetsplan 2018
 5. Budsjett 2018 (Deles ut på møtet)
 6. Innkomne saker

 

Etter møtet vil Mariann Schjeide, leder i Norsk Bibliotekforening, fortelle om NBF og om sine hjertesaker.

 

Velkommen!

Hilsen styret i NBF Sør-Trøndelag