Referat fra styremøte 17.09.2018

Styremøte i NBF Trøndelag.

Tid og sted: Mandag 17.09.2018 på Skype.

Tilstede: Hallfrid Skimmeli, Kari Kroknes, Marit Veie, Anniken Bjørnes, Bodil B. Breivikås (vara).

Saker

  1. Nasjonal bibliotekdag

NBF Trøndelag sendte ut e-post til alle medlemmer. Der tilbød vi boksjekk a kr 300,- sponset av NBF Trøndelag til de 15 første som ga tilbakemelding om at de skulle ha arrangement på Nasjonal bibliotekdag. Vi fikk tilbakemelding fra 11 bibliotek som fikk dekket boksjekken av oss. Hallfrid Skimmeli skrev et godt innlegg i forbindelse med dagen, flere aviser tok inn innlegget. Vi oppfordret medlemmer til å sende inn til oss hvis de hadde arrangement på dagen. Dette ble publisert på facebook-siden vår. Det var minst 3 bibliotek som hadde ordfører på besøk på dagen, noe som er veldig bra. NBF sentralt syntes vi markerte oss godt på dagen, spesielt via FB.

  1. Utsending til organisasjonsmøte i oktober

Møtet foregår den 17.-18. oktober i Oslo. NBF Trøndelag får sende 2 deltagere med en egenandel på kr 500 pr stk. Hallfrid Skimmeli og Kari Kroknes fra styret har anledning til å reise.

  1. Aktiviteter før jul

Hallfrid avventer tilbakemelding fra Trondheim folkebibliotek omkring Trondheim litteraturfest som er satt til datoene 30.11 til 02.12.2018. Fagdagen som biblioteket skal ha er lagt til fredag 30.11.

Vi satser på nytt styremøte den 15.11.2018 på Stjørdal. Hvis vi får saker på bordet som gjelder bibliotek og kommunesammenslåing vil NBF Trøndelag prioritere å se på dette.

  1. Økonomi

Saldo er pr 17.09.2018 på kr 34.200,-. Da gjenstår 6 boksjekker som ikke er betalt.

  1. Eventuell studietur til Helsinki til våren 2019.

Hallfrid stiller på møte med Fylkesbibliotek angående dette og gir styret referat.

 

  1. Kultur i Trøndelag – Kommunekonferansen 2018 – 25.- 26. oktober:

«Det er mye som rører seg på kulturområdet for tiden – det jobbes med ny kulturstrategi i Trøndelag, ny stortingsmelding er på vei og KS har vedtatt en kultursatsing. Dette er temaer vi tar opp under konferansen. Hva betyr dette for kulturutviklingen i Trøndelag?  I tillegg blir det kunstvandring i Trondheim, med orienteringer om kunst i offentlige rom. Målgruppe for konferansen er først og fremst kulturansatte i kommune og fylkeskommune. Trøndelag fylkeskommune og NOKU dekker dagpakker (inkludert lunsj/ pausemat. .Middag og overnatting dekkes av hver enkel deltaker.» (sitat fra forsiden til arrangementet)

Hallfrid reiser på dette fra styret.

 Marit Veie

Referent