Årsmøte NBF Trøndelag 2019

Hei alle medlemmer i NBF Trøndelag!

Vi kaller inn til årsmøte mandag 18. mars 2019 klokka 18.00 på Stjørdal bibliotek, Kimen.

Frank Nordby (biblioteksjef Stjørdal bibliotek) forteller om driften av biblioteket i det nye Kulturhuset.

Det settes av 30 minutter fra kl. 18.00 til 18.30.

Deretter blir det årsmøte. Enkel servering.

Saksliste:

  1. Åpning, konstituering av årsmøtet
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Årsmelding for 2018
  4. Regnskap 2018 (deles ut på møtet)
  5. Aktivitetsplan 2019 (deles ut på møtet)
  6. Budsjett 2019 (deles ut på møtet)
  7. Innkomne saker
  8. Valg
  9. Eventuelt

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes innen 1. mars til epostadresse: hskimmeli@gmail.com

Vi ønsker at du gir tilbakemelding om du kommer på møtet. Husk at du må ha betalt medlemsavgiften til NBF Trøndelag for å være stemmeberettiget😊

Velkommen!

Hilsen Styret i NBF Trøndelag