Søknad om stipend fra NBF Trøndelag

STIPEND

 NBF Trøndelag tilbyr alle personlige medlemmer å søke på utdeling av 3 stipend til en verdi av 3000,- pr stipend. Max 1 stipend pr søker. Formålet med stipendiet er å stimulere til faglig utvikling og bibliotekpolitisk engasjement blant våre medlemmer.

Søknaden sendes Hallfrid (h.skimmeli@gmail.com) innen 24. mai 2019.

Velkommen med din søknad!

Retningslinjer for utdeling av stipend fra NBF Trøndelag

Formålet med stipendiet er å stimulere til faglig utvikling og bibliotekpolitisk engasjement blant våre medlemmer. Midler til stipend settes av  på egen post i budsjettet hvis økonomien tillater det. Ubenyttede midler  omdisponeres av styret.

Personlige medlemmer i NBF Trøndelag kan søke om stipend.  Det kan søkes om støtte på e-post til leder, eller på annen måte som styret i NBF Trøndelag gjør kjent.

Stipendsøknaden må inneholde beskrivelse av formål og hvordan pengene er tenkt brukt. Det skal oppgis om det søkes støtte fra andre. Støtte gis ikke etterskuddsvis.

Søker skal innen 6 uker etter gjennomført aktivitet dokumentere dette ved å levere en enkel rapport, en kronikk, et innslag på et medlemsmøte eller annet som bidrar til erfaringsdeling.

Styret i NBF Trøndelag behandler innkomne søknader og offentliggjør tildelingene.

Styret i NBF Trøndelag skal aktivt offentliggjøre stipendet og retningslinjene, og alltid varsle om søknadsfristen i god tid.

Stipendet må være benyttet innen neste årsmøte.

Vennlig hilsen

Styret i NBF Trøndelag