Bibliotekpris i Trøndelag

BIBLIOTEKPRIS I TRØNDELAG DELES UT! FORSLAG ØNSKES!

Styret i Norsk bibliotekforening Trøndelag ønsker forslag på kandidater. Prisen kan deles ut til bibliotek, enkeltpersoner eller organisasjoner i Trøndelag. Prisen tildeles for arbeid som fremmer og synliggjør biblioteket og dets rolle i samfunnet. Fremtidsrettede, utradisjonelle og offensive tiltak innen kunnskapsformidling og kulturopplevelse kan være kriterier for tildeling.

Forslag med begrunnelse sendes nbftrondelag@gmail.com innen 1.oktober.