Innkalling til årsmøte i NBF Trøndelag

Tid og sted: Onsdag 4. mars 2020 klokka 18.00 på Steinkjer bibliotek.

Det serveres kaffe og noe å bite i.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes innen 15. februar til e-postadresse: nbftrondelag@gmail.com

Påmeldingsfrist til årsmøtet: 1. mars. (til e-postadressen over)

Saksliste:

  1. Åpning, konstituering av årsmøtet.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Årsmelding for 2019 (deles ut på møtet)
  4. Regnskap 2019 (deles ut på møtet)
  5. Aktivitetsplan 2020 (deles ut på møtet)
  6. Budsjett 2020 (deles ut på møtet)
  7. Innkomne saker
  8. Valg
  9. Eventuelt

Hvis det blir tid, blir det vist bilder fra det nye biblioteket i Helsinki.

Velkommen!

Hilsen styret i NBF Trøndelag