Bibliotekprisen

Vedtekter for Bibliotekprisen i Sør-Trøndelag

Vedtatt på årsmøtet i Norsk Bibliotekforening avd. Sør-Trøndelag i 2002.

1.    Norsk Bibliotekforening avd. Sør-Trøndelag deler annethvert år ut «Bibliotekprisen» til et bibliotek, en person eller en institusjon/organisasjon i Sør-Trøndelag. Prisen deles ut ved det etterfølgende årsmøte. Prisen består av et diplom.

2.    Prisen er et sterkt uttrykk for anerkjennelse av fremragende bibliotekfaglig innsats til beste for hele samfunnet og for berørte brukere især.

3.    Prisvinneren utpekes av en jury på 3-5 personer, oppnevnt av avdelingens styre. Juryens arbeid er konfidensielt og kan ikke overprøves.

4.    Prisen kunngjøres årlig i september. Alle som ønsker det, kan foreslå kandidater til prisen.

Vinnere av Bibliotekprisen:

2015: Malvik bibliotek

2013: Solveig Claussen, Orkdal folkebibliotek

2011: Morten Olsen Haugen, Ørland folkebibliotek

2009: Thrine Merethe Broch, Trondheim Katedralskoles bibliotek

2007: Liv Ranum, Klæbu folkebibliotek

2006: Pasientbiblioteket St. Olavs hospital

2005: Universitetsbiblioteket i Trondheim for nettstedet VIKO

2004: Hårstad skole

2003: Mary Skimmeli, Trondheim folkebibliotek

2002: Trondheim folkebibliotek, barneavdelingen

2001: Høgskolen i Sør-Trøndelag, avd Helse- og sosialfag

2000: Bokbussen i Sør-Trøndelag

1999: Frøya folkebibliotek og Erna Lassen

1998: Solfrid Rønning, Rissa