Bibliotekprisen 2009: Thrine Merethe Broch

Thrine Merethe Broch ved skolebiblioteket Trondheim katedralskole, ble tildelt Bibliotekprisen for 2009 under en tilstelning på Trondheim Katedralskoles bibliotek onsdag 10. februar 2010.

Prisen ble overrakt av fylkesordfører Tore O. Sandvik.
Fra Norsk Bibliotekforening stilte fylkesleder Sissel Merethe Berge og fra juryen kom enhetsleder Berit Skillingsaas Nygård og biblioteksjef Elin Berge.

Juryens begrunnelse:

Thrine Merethe Broch har gjennom langsiktig arbeid skapt en skolebibliotekmodell som er et forbilde for andre skolebibliotek. Hun tar i bruk arbeidsmetoder og ideer som gir økt faglig bruk av bibliotekets ressurser og bidrar til stimulans av lesegleden.

Thrine Merethe Broch har utarbeidet kurs i bruk av informasjonssøk og digitale hjelpemidler tilpasset hver fagseksjon på Trondheim katedralskole. Elever og lærerstudenter, som har praksis på skolen, får opplæring i bruk av biblioteket og hennes framferd er med på å skape en god atmosfære i biblioteket.

På grunn av prisvinnerens engasjement og faglige innsikt har skolebiblioteket ved Trondheim katedralskole deltatt i flere samarbeidsprosjekt med andre videregående skolebibliotek. Slike samarbeid har ført til bedre tilbud til lærere og elever ved skolen. Ideer og erfaringer som hun har høstet er videreført i de nye lokalene som biblioteket har tatt i bruk.