Arkiv: Årsmøte

Sakspapirer til årsmøte 2014

NBF avd. Sør-Trøndelag avholder årsmøte 5. mars kl. 17-19 på Gunnerusbiblioteket. Velkommen! Sakspapirer: Årsmelding 2013 Regnskap 2013 Revisjonsrapport 2013 Handlingsplan 2014 Budsjett 2014 Valgkomiteens innstilling 2014  

Årsmøte 2013

Protokoll 2013 (PDF) Årsmelding 2012 Regnskap 2012 (PDF) Virkeplan 2013 Budsjett 2013 (PDF)

Årsmøte 2012

Papirer fra årsmøtet 2012: Protokoll 2012 (PDF) Årsmelding 2011 Virkeplan 2012 Budsjettforslag 2012 (PDF)

Årsmøte 2011

Papirer fra årsmøtet 2011: Protokoll 2011 Årsmelding 2010 Regnskap 2010 Virkeplan 2011

Årsmøte 2010

Papirer fra årsmøtet 2010: Protokoll 2010 Årsmelding 2009 Regnskap 2009 Virkeplan 2010 Budsjett 2010

Årsmøte 2009

Dokumenter fra årsmøtet 2009: Protokoll 2009 Årsmelding 2008 Virkeplan 2009

Årsmøte 2008

Dokumenter fra årsmøtet 2008: Protokoll 2008 Årsmelding 2007 Regnskap 2007 Virkeplan 2008 Budsjett 2008

Årsmøte 2007

Dokumenter fra årsmøtet 2007: Protokoll 2007 Årsmelding 2006 Virkeplan 2007