Arkiv: Nyhet

Gratulerer til Orkdal folkebibliotek!

Orkdal folkebibliotek i Sør-Trøndelag er tildelt Orkanger Vels Trivselspris for 2014. NBF Sør-Trøndelag gratulerer ansatte ved Orkdal folkebibliotek med prisen. Ved overrekkelse av prisen ble mange gode grunner for valg av nettopp folkebiblioteket nevnt: – Biblioteket utvikler tjenestene sine og  er viktig for å skape økt bruk av sentrum – På biblioteket får du all … Fortsett å lese Gratulerer til Orkdal folkebibliotek!

Høringsuttalelse til høring om Regional folkehelseplan for Sør-Trøndelag 2014-2018

Norsk bibliotekforening, avdeling Sør-Trøndelag (NBF Sør-Trøndelag) viser til høringsbrev  av 03.04. 2014 om Regional folkehelseplan for Sør-Trøndelag 2014-2018. Høringsutkastet har en åpen lettlest form som inviterer til innspill. Vi savnet likevel et fakta- og statistikkgrunnlag som bakgrunn for presentasjonen og spørsmålene som ble stilt, noe kunne komme med som vedlegg i endelig plan. Ønsket om … Fortsett å lese Høringsuttalelse til høring om Regional folkehelseplan for Sør-Trøndelag 2014-2018

Velkommen til NBF Sør-Trøndelags sommermøte 10. juni 2014!

Årets medlemsmøte før sommeren er en Biblioteksturné som vi håper vil skape inspirasjon, kunnskap og interesse for forskjellige typer bibliotek her i Sør-Trøndelag. Denne gangen har vi lagt vekt på å besøke bibliotek som ligger i nær tilknytning til hverandre stedsmessig, de er nyetablerte eller har nettopp gjennomgått en radikal endring. Vi håper at så … Fortsett å lese Velkommen til NBF Sør-Trøndelags sommermøte 10. juni 2014!

PRESSEMELDING

NBF avd Sør-Trøndelag deler onsdag 26. mars 2014 ut Bibliotekprisen for Sør-Trøndelag 2013 til pensjonist Solveig Claussen, Orkdal folkebibliotek. Vi gratulerer! Norsk Bibliotekforening avd Sør-Trøndelag deler hvert annet år ut en pris til et bibliotek, en person eller organisasjon/institusjon i Sør-Trøndelag. Prisen skal være et sterkt uttrykk for anerkjennelse av  fremragende bibliotekinnsats til beste for … Fortsett å lese PRESSEMELDING

Nytt og spennende Bibliotek for medisin og helse

Mandag 9. desember 2013 åpnet Bibliotek for medisin og helse i Kunnskapssenteret på St. Olavs hospital. Det nye biblioteket er et samarbeid mellom Høgskolen i Sør-Trøndelags bibliotek ved Avdeling for sykepleierutdanning og NTNU UB Medisinsk bibliotek. Dermed har studenter og ansatte ved HiST, NTNU og St. Olavs hospital fått et tilbud som omfatter hele medisin- og … Fortsett å lese Nytt og spennende Bibliotek for medisin og helse