Arkiv: Politikk

Spennende debatt om falske nyheter

Mandag 28. august arrangerte Trondheim folkebibliotek, Sør-Trøndelag fylkesbibliotek og Norsk Bibliotekforening avd. Sør-Trøndelag debatten «Fake news». Jens Barland fra NTNU innledet med å klargjøre begrepet. Du kan se powerpoint fra innledningen her. Jorodd Asphjell fra Arbeiderpartiet og Henrik Kierulf fra Høyre samtalte om temaet. De fikk en del spørsmål fra publikum og flere sider av … Fortsett å lese Spennende debatt om falske nyheter

Hva mener politikerne om bibliotek?

11. september er det stortingsvalg, men vet du hva stortingskandidatene fra Sør-Trøndelag tenker om bibliotek? Vi har stilt alle stortingskandidater følgende spørsmål: Vil du støtte en nasjonal økonomisk satsing på folkebibliotekene – en bibliotekmilliard? Hvorfor/ hvorfor ikke? Trass i at skolebibliotek er lovpålagt, varierer kvaliteten enormt. Hvordan vil du jobbe for at alle elever får … Fortsett å lese Hva mener politikerne om bibliotek?

Debatt: Fake news!

Mandag 28. august kl. 19.30 på Trondheim folkebibliotek. Hvordan kan vi ruste de unge til å verne seg mot falske nyheter? Hvilken rolle skal de ulike kompetansemiljøene – avisene, skolene, universitetene og bibliotekene – ha? Innledning ved Jens Barland, tidligere sjefredaktør og administrerende direktør i Stavanger Aftenblad, nå 1. amanuensis i medieledelse og innovasjon ved … Fortsett å lese Debatt: Fake news!

Høringsuttalelse til høring om Regional folkehelseplan for Sør-Trøndelag 2014-2018

Norsk bibliotekforening, avdeling Sør-Trøndelag (NBF Sør-Trøndelag) viser til høringsbrev  av 03.04. 2014 om Regional folkehelseplan for Sør-Trøndelag 2014-2018. Høringsutkastet har en åpen lettlest form som inviterer til innspill. Vi savnet likevel et fakta- og statistikkgrunnlag som bakgrunn for presentasjonen og spørsmålene som ble stilt, noe kunne komme med som vedlegg i endelig plan. Ønsket om … Fortsett å lese Høringsuttalelse til høring om Regional folkehelseplan for Sør-Trøndelag 2014-2018

Brev til politikerne i Malvik kommune: Ta bibliotek på alvor! – skal kunnskapstilgangen via bibliotek i Malvik halveres?

I dag er det for de aller fleste en selvfølge at vi har bibliotek åpne for alle og at tjenestene er gratis. Vi ber derfor alle og enhver støtte sitt nærbibliotek og skolebibliotek, og ber politikerne ta  kulturpolitikken som en utviklingspolitikk på alvor! At bibliotek ikke er det som blir prioritert høyest i kommune-Norge er … Fortsett å lese Brev til politikerne i Malvik kommune: Ta bibliotek på alvor! – skal kunnskapstilgangen via bibliotek i Malvik halveres?