Handlingsplan 2015

Handlingsplan 2015

Handlingsplan 2015 finnes som PDF.

Gratisprinsippet
NBF skal arbeide for effektiv og rasjonell utnyttelse av de samlede bibliotekressursene, slik som fjernlån, fellessøk og andre nasjonale fellestjenester.
NBF skal arbeide for allmenn tilgang til digitalt materiale til alle bibliotek gjennom nasjonale lisenser, drift og utvikling av nasjonale digitale fellestjenester. NBF skal være pådriver for utvikling av brukergrensesnitt, tilgang til metadata og tilrettelegging for formidling av digitalt materiale.

Synliggjøring
NBF skal arbeide nasjonalt og lokalt for å synliggjøre den verdiskapende rollen bibliotekene har i samfunnet, og være en pådriver for utvikling og nytenking i norsk Handlingsplan 2015 biblioteksektor

 • Avholde årsmøte i NBF avd. Sør-Trøndelag: 25.mar.15
 • Videreføre arbeidet med NBF-ST’s blogg og nettsider: Hele året
 • Videreføre arbeidet med presentasjon av bibliotekene i Sør-Trøndelag på bloggen, og andre sosiale media: Hele året
 • 2 Debattmøter i samarbeid med bibliotek: 1. valget: august/september; 2. Trondheim litteraturfest: Oktober

NBF skal følge opp stortingsmeldinger, offentlige utredninger og andre aktuelle politiske utspill som er relevante for bibliotekene og bibliotekpolitikken.

 • Skrive leserinnlegg i avisene: Hele året
 • Bistå bibliotek i politiske saker ved behov: Hele året
 • Følge opp folkebibliotekenes struktur og rammevilkår sett i lys av varslet kommunereform. Herunder samarbeid med Fylkesbiblioteket i Nord-og Sør-Trøndelag: Hele året
 • Følge opp kommunebudsjettene. Sende ut skriv til alle folkebiblioteksjefene vedr budsjettarbeidet: Hele året

Kompetanseutvikling
Kompetanseheving. NBF skal være pådriver for kompetanseutvikling i hele biblioteksektoren, og for styrking av forskning på dette feltet

 • Kurs i samarbeid med Fylkesbiblioteket (Kontaktperson Fyb: Arnhild Tveikra)
 • Workshop: Biblioteket som møteplass: Arrangement og Markedsføring: Høst 2015

Organisasjonsutvikling. NBF skal styrke lokalorganisasjonen og spesialgruppene gjennom kompetanseheving og tilrettelegging for aktivitet.

 • Organisasjonskurs: Deltar med 2: Høst 2015
 • Medlemsmøter: Filmkveld, Teaterkveld og Biblioteksturné: Januar, mai/juni, sept 15
 • Deltakelse på NBF’s kontaktmøte: Deltar med 2 (dersom orgkurs/kontaktmøte slås sammen: Deltar med 3): Høst 2015

Utdanningsbibliotek
NBF skal synleggjøre bibliotekens rolle som læringsarena, spesielt overfor ledelse og undervisningspersonale.

 • Skolebibliotekaksjonen

NBF skal være pådriver og premissleverandør for lesepolitikken

 • Formidling av ebøker: ebok og pbok to sider av samme sak? (arbeidstittel): Høst 2015
 • Søke midler fra Fritt ord til debatter og formidlingskurs/workshop: Følg opp frister