Handlingsplan

Aktivitetsplan NBF Sør-Trøndelag 2017

NBF Sør-Trøndelag bygger arbeidet sitt på Norsk Bibliotekforenings handlingsplan der synliggjøring, kompetanseutvikling og biblioteket som møteplass er viktige element.

http://norskbibliotekforening.no/politikk/handlingsplan/

 

  • Bibliotekstipend 2017 skal deles ut
  • Medlemsverving: Vi vil lage en informasjonsfolder som sendes alle bibliotek i fylket for å fortelle om foreninga og arbeidet vårt
  • Medlemsaktivitet: Bibliotekturné eller en annen aktivitet på våren, medlemskveld med teater eller film på høsten. Vi håper å få til kurs/fagdag i samarbeid med Nord-Trøndelag NBF eller fylkesbiblioteket i løpet av året.
  • Kontakt med NBF Nord-Trøndelag med vurdering om sammenslåing av foreningene i 2018
  • Følge med på hva som skjer med bibliotekenes rammevilkår i fylket og særlig der kommuner slås sammen
  • Nasjonal bibliotekdag

 

Tidligere handlingsplaner

Handlingsplan 2015

Handlingsplan 2014

Handlingsplan 2013

Handlingsplan 2012

Handlingsplan 2011

Handlingsplan 2010

Handlingsplan 2009

Handlingsplan 2008

Handlingsplan 2007

Handlingsplan 2006

//