Handlingsplan 2013

-Avholde årsmøte Trondheim folkebibliotek, Risvollan filial 4. mars 2013

-Dele ut stipend

-Samarbeid med andre lokallag, NFF og Trondheim folkebibliotek om arrangement

-Kurssamarbeid med Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

-Aktiv kontakt med kommunepolitikere og andre bibliotekeiere

-Vise frem Bibliotekene i Sør-Trøndelag gjennom bloggen, og markedsføring av denne

-Nye hjemmesider utvikles

Tema for året:

-Bibliotek i kulturhus – innlegg i avisene

-Bibtube – bruk og formidling (kurs)

-Helt E! – utvikling av workshop til Bibliotekmøte 2014

-Skolebibliotekaksjon – den årlige aksjonen og innlegg i avisene

-Besøke bibliotek i Sør-Trøndelag

-Bibliotekmøte 2014 – forberedelser

-Bibliotekpris 2013 – opprette jury og utlysning – finne ny pris (utdeling på BM14?)

-Jubileumsåret NBF – «Bibliotekets samfunnsrolle»

-Organisere bibliotekstafett, politiske saker.

-Valg 2013

Virksomhet i Styret:

Deltakelse på kurs/seminar som er direkte knyttet til styrets virksomhet:

– Kontaktmøte – 1-2 medlem i tillegg får dra, dvs 2-3 personer fra styret.

– Regionalt Bibliotekmøte (3-fylkers konferansen), 1 person.