Handlingsplan 2014

Handlingsplan 2014 finnes som PDF.

Gratisprinsippet
NBF skal arbeide for effektiv og rasjonell utnyttelse av de samlede bibliotekressursene, slik som fjernlån, fellessøk og andre nasjonale fellestjenester.
NBF skal arbeide for allmenn tilgang til digitalt materiale til alle bibliotek gjennom nasjonale lisenser, drift og utvikling av nasjonale digitale fellestjenester. NBF skal være pådriver for utvikling av brukergrensesnitt, tilgang til metadata og tilrettelegging for formidling av digitalt materiale.

Synliggjøring
NBF skal arbeide nasjonalt og lokalt for å synliggjøre den verdiskapende rollen bibliotekene har i samfunnet, og være en pådriver for utvikling og nytenking i norsk biblioteksektor
– Avholde årsmøte i NBF avd. Sør-Trøndelag: 05.mar.14
– Medarrangør ved Bibliotekmøtet 2014 i Trondheim, inkl vorspiel: 25. – 28. mars 2014
– Videreføre arbeidet med NBF-ST’s nettsider. Flytte inn på nye sider: jan-feb 14
– Videreføre arbeidet med presentasjon av bibliotekene i Sør-Trøndelag på bloggen og være aktiv i SoMe: Hele året
– Debattmøter i samarbeid med bibliotek: vår og høst 14

NBF skal følge opp stortingsmeldinger, offentlige utredninger og andre aktuelle politiske utspill som er relevante for bibliotekene og bibliotekpolitikken.
– Skrive leserinnlegg i avisene: Hele året
– Bistå bibliotek i politiske saker ved behov: Hele året
– Følge opp kommunebudsjettene. Sende ut skriv til alle folkebiblioteksjefene vedr budsjettarbeidet: Høst 2014

Kompetanseutvikling
Kompetanseheving. NBF skal være pådriver for kompetanseutvikling i hele biblioteksektoren, og for styrking av forskning på dette feltet.
– Kurssamarbeid med ST Fylkesbibliotek?: feb.14
– workshop:Biblioteket som møteplass: april/mai 14
– 1 debatt Trondheim Litteraturfest: 23.okt.14
– Bibliotekmøte 14: 27.mar

Organisasjonsutvikling. NBF skal styrke lokalorganisasjonen og spesialgruppene gjennom kompetanseheving og tilrettelegging for aktivitet.
– Organisasjonskurs – deltar med 2: Dersom det arrangeres
– Medlemsmøter: Biblioteksturné og 1 Debatt: Mai 2014 og September 2014
– Utdeling av bibliotekprisen 2013 ST: 26.mar.14
– Deltakelse på NBF’s kontaktmøte 2 pers: Høst 2014

Utdanningsbibliotek
NBF skal synleggjøre bibliotekens rolle som læringsarena, spesielt overfor ledelse og undervisningspersonale. NBF skal arbeide for at Program for skolebibliotekutvikling blir videreført.
– Skolebibliotekaksjonen: Høst 2014

NBF skal være pådriver og premissleverandør for lesepolitikken, bl.a. gjennom å følge opp tiltak under Leseløft 2010-2014.
– Debatt: Formidling av ebøker – ebok og pbok to sider av samme sak: ?
– Søke midler fra Fritt ord til debatter: vår og høst 14