Handlingsplan 2007

Dagsseminar i samarbeid med fylkesbiblioteket. Tema: ”Bibliotekreform 2014”
Avvikle årsmøte og dele ut bibliotekprisen for 2006
Lobbykurs for region Midt-Norge
Medlemsmøte gjennomføres
Kurs over flere dager i markedsføring. Se Fylkesbibliotekets hjemmeside.
Aktiv kontakt med kommune-/fylkespolitikere og andre bibliotekeiere
Skolebibliotekkampanjen 2007 – Fr@ ditt bibliotek