Handlingsplan 2008

Avvikle årsmøte
Avholde medlemsmøte
Fortsettelse av markedsføringskurset som går over flere dager og er et samarbeid med Fylkesbiblioteket i Sør-Trøndelag
Aktiv kontakt med kommunepolitikere og andre bibliotekeiere
Dele ut stipend til NBF medlemmer i Sør-Trøndelag for å delta på kurs eller konferanse med faglig profil
NBF/Sør-Trøndelag fyller 70 år. Vi ønsker å markere dagen i markedsføringsøyemed og bruke den til aktiv medlemsverving